Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Ergonomia i salut (4)

29 05 06 Consells pràctics sobre postures i pauses en el treball. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Ergonomia i salut (4)


Per acabar la nostra sèrie de fulls informatius relacionats amb criteris i recomanacions que cal tenir en compte en el nostre treball diari amb pantalles, exposem a continuació una sèrie de consells pràctics sobre postures i pauses en el treball. POSTURA CORRECTA - Esquena Ha de quedar recolzada en el respatller de la cadira i en posició vertical o lleugerament inclinada cap a enrere. - Braços Han de quedar en una postura relaxada i amb mobilitat, els colzes a prop dels costats del cos i els avantbraços i mans en una postura pràcticament paral·lela a terra. - Canells Han d´estar el més rectes possible mentre s´utilitza el teclat o el ratolí. No han d´estar doblegats cap als costats, ni més de 10 graus cap amunt o cap avall. - Cames Les cuixes han d´estar en posició horitzontal o lleugerament inclinats cap avall. La part inferior de les cames s’ha de trobar, pràcticament, en angle recte respecte de les cuixes. La vora de la cadira no ha d´oprimir la part interna del genoll. - Els peus Han de quedar donats suport horitzontalment sobre el sòl. Si és necessari, utilitzar un reposapeus i assegurar-se, abans de utilitzar-lo, que l´altura a la qual s´ha regulat el seient és l´adequada. - Cap Ha d’estar en posició vertical o inclinada lleugerament cap a endavant. La línia de visió ha de ser paral·lela al plànol horitzontal. Evitar treballar amb el cap o el tronc encongits. - En general Canviar freqüentment de posició i fer pauses periòdicament per evitar el cansament. PAUSES EN EL TREBALL Resulten més eficaces les pauses curtes i freqüents que les llargues i escasses. Sempre que sigui possible les pauses s’han de fer lluny de la pantalla i han de permetre al treballador relaxar la vista, canviar de postura, fer algunes passes, fer exercicis de relaxació i estiraments, etc. - Canvi de postura Amb certa freqüència, fer exercicis d’estiraments dels músculs de les mans, els braços, el muscle, el clatell, l´esquena i les cames. - Relaxació visual Cada cert temps cal mirar fixament un punt que sigui lluny de la pantalla, amb la finalitat de reduir el cansament ocular. Cal concentrar-se breument en objectes distants i parpellejar, periòdicament, per lubricar els ulls. - Exercici Recordar que amb tan sols vint minuts d´exercici regular, tres vegades a la setmana, es pot aconseguir un estat millor, de manera que puguem prevenir les dolences del treball amb ordinadors. Per a més informació i petició d’elements auxiliars podeu consultar a: Intranet – People – Riscos Laborals – Protocols –  Sol·licitud de reposapeus  Sol·licitud d’elevadors de PVD  Sol·licitud de filtre antireflex de PVD  Sol·licitud de cadires SINCRO  Mobiliari i espais mínims centre corporatiu 901  Condicions de seguretat i utilització en els equips i elements de treball


Sabadell, juny de 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es