Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Accidents de treball en el centre corporatiu de Sant Cugat

27 02 06 Observem que el percentatge d´accidents de treball in itinere és significativament superior entre la plantilla de l´edifici de Sant Cugat si ho comparem amb el total de Banc Sabadell. (PDF:Cat.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) , RSE Sostenibilidad (RSE Sostenibilidad) ,


pdf print pmail


Accidents de treball al centre corporatiu de Sant Cugat


Alguns diran que no s´hi pot fer res, que les coses són com són. D´altres, en canvi, considerem que la situació es pot modificar. Ens referim a la quantitat d´accidents en els trasllats dels treballadors i treballadores des del seu domicili fins al centre Corporatiu de Sant Cugat, als anomenats accidents "in itinere". Si analitzem les dades facilitades per la pròpia empresa referides a l´any 2005, veurem que el percentatge d´accidents de treball en relació al total de la plantilla del banc es del 1,96%, i els accidents de treball "in itinere" representen un 0,89% sobre el total de la plantilla. En canvi si agafem les dades concretes del centre corporatiu de Sant Cugat, observem que hi ha un increment significatiu. El percentatge d´accidents de treball en relació al total de la plantilla d´aquest centre és d´un 3,11% i del accidents de treball "in itinere" representen un 2,27%. Tot i acceptant que estem parlant d´un nombre d´accidents relativament baix, considerem que s´hauria d´actuar per reduir la quantitat d´accidents del centre corporatiu de Sant Cugat. Entenem que des del Servei de Prevenció s´haurien de generar propostes concretes per intentar reduir aquest nombre d´accidents de treball bàsicament els "in itinere". Des d´abans dels primers trasllats cap a aquest centre corporatiu, la posició del Banc ha estat la negativa a facilitar el transport col·lectiu com a mínim per al 50% de la plantilla que vénen de Sabadell i el 20% que vénen de Barcelona. Des de CCOO considerem que avui per avui i en aquest país, un accident "in itinere" te la consideració d´accident laboral. Per tant, l´empresa, en compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals, té l´obligació d´aplicar les mesures correctores pertinents per tal d´evitar al màxim el nombre d´accidents de treball. En aquest cas la mesura correctora més coherent seria la implantació d´un transport col·lectiu per a la majoria de la plantilla pel centre corporatiu de Sant Cugat i, d´aquesta manera, reduiríem en gran mesura els riscos als que estan exposats la gran majoria de les persones que treballen en aquest centre.


Sabadell, febrer de 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es