Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Accidents de treball en el centre corporatiu de Sant Cugat


27 02 06 Observem que el percentatge d´accidents de treball in itinere és significativament superior entre la plantilla de l´edifici de Sant Cugat si ho comparem amb el total de Banc Sabadell. (PDF:Cat.)


pdf
print
pmail

Accidents de treball al centre corporatiu de Sant Cugat


Alguns diran que no s´hi pot fer res, que les coses són com són. D´altres, en canvi, considerem que la situació es pot modificar. Ens referim a la quantitat d´accidents en els trasllats dels treballadors i treballadores des del seu domicili fins al centre Corporatiu de Sant Cugat, als anomenats accidents "in itinere". Si analitzem les dades facilitades per la pròpia empresa referides a l´any 2005, veurem que el percentatge d´accidents de treball en relació al total de la plantilla del banc es del 1,96%, i els accidents de treball "in itinere" representen un 0,89% sobre el total de la plantilla. En canvi si agafem les dades concretes del centre corporatiu de Sant Cugat, observem que hi ha un increment significatiu. El percentatge d´accidents de treball en relació al total de la plantilla d´aquest centre és d´un 3,11% i del accidents de treball "in itinere" representen un 2,27%. Tot i acceptant que estem parlant d´un nombre d´accidents relativament baix, considerem que s´hauria d´actuar per reduir la quantitat d´accidents del centre corporatiu de Sant Cugat. Entenem que des del Servei de Prevenció s´haurien de generar propostes concretes per intentar reduir aquest nombre d´accidents de treball bàsicament els "in itinere". Des d´abans dels primers trasllats cap a aquest centre corporatiu, la posició del Banc ha estat la negativa a facilitar el transport col·lectiu com a mínim per al 50% de la plantilla que vénen de Sabadell i el 20% que vénen de Barcelona. Des de CCOO considerem que avui per avui i en aquest país, un accident "in itinere" te la consideració d´accident laboral. Per tant, l´empresa, en compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals, té l´obligació d´aplicar les mesures correctores pertinents per tal d´evitar al màxim el nombre d´accidents de treball. En aquest cas la mesura correctora més coherent seria la implantació d´un transport col·lectiu per a la majoria de la plantilla pel centre corporatiu de Sant Cugat i, d´aquesta manera, reduiríem en gran mesura els riscos als que estan exposats la gran majoria de les persones que treballen en aquest centre.


Sabadell, febrer de 2006