Archivado en Comunicats, Salari

Nòmina de gener-2006

25 01 06 Banc Sabadell no actualitzarà les taules salarials dels seus treballadors amb el 3,52% en la nòmina de gener, en canvi sí que actualitzarà el concepte salarial Economat i les Aportacions al Pla de Pensions. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Nòmina de gener - 2006


A la nòmina que rebrem aquest mes de gener no s´actualitzaran les taules salarials amb el 3,52% perquè l´empresa vol fer el mes que ve totes les gestions pel que fa als nostres salaris, a les millores voluntàries i al pagament del CVFA, com ho ha comunicat per intranet. No diuen si aplicaran absorcions de conveni, per tant no sabem si atès els resultats obtinguts el 2005 no les faran. Serà possible o és un oblit intencionat? De totes maneres, a la nòmina de gener s´actualitzarà el concepte salarial Economat (J.11) i les aportacions al pla de pensions (J.12) amb el 3,52%. J.11 Economat. Aquest concepte no el cobra la totalitat de la plantilla, ni és igual per als qui la perceben. Això depèn dels beneficiaris que es tenien inscrits a l´economat en el moment que els vals es van convertir en diners i de l´economat al qual es pertanyia: Barcelona, Madrid o resta. J.12 Aportació al pla de pensions. Aquest concepte sí que consta en la nòmina de tota la plantilla, però amb diferents quantitats aportades segons el col·lectiu que es pertany: - Col·lectiu A. Empleats que provenen de Banc Sabadell amb una antiguitat a banca anterior al 8-3-1980. - Col·lectiu A1. Empleats que provenen de Banco Herrero, Natwest, Banco Asturias, Citibank… amb una antiguitat a banca anterior al 8-3-1980 - Col·lectiu A2. Empleats que provenen de Banco Atlántico amb una antiguitat a banca anterior al 8-3-1980. Aquests tres col·lectius rebran 444,12 euros en el seu compte partícip del Col·lectiu B - Col·lectiu B. Tots els empleats que tenen una antiguitat a banca posterior al 8-3-1980, independentment del banc de procedència. Aquest col·lectiu rebrà 681,88 euros en el seu compte partícip. A més a més, aquells empleats que provenen del Banco Atlántico i pertanyen al col·lectiu B, percebran el segon terç dels seus serveix passats pendents de pagament.


Sabadell, gener 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es