Archivado en Comunicats, beneficis socials

Acord a Banc Sabadell sobre les vacances

14 11 06 Qüestions bàsiques de l´acord que és d´aplicació a tot el personal en actiu que presti els seus serveis per a Banc Sabadell o qualsevol de les seves filials participades al 100% (PDF:Cat. / Cast.) (Acord)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Acord a Banc Sabadell sobre les vacances


Dijous, 12 de gener, després de més de cinc hores de discussió, els sindicats i l´empresa vam signar finalment l´acord sobre vacances que, des de COMFIA-CCOO, valorem positivament, perquè millora el Conveni sectorial i l´anterior Acord d´empresa. No obstant això, estem obligats a denunciar la irresponsabilitat que comporta el fet que un sindicat (concretament la UGT en el seu comunicat del dia 2 de gener), en un incomprensible afany de protagonisme, anunciés haver arribat a un acord abans que aquest hagués estat redactat i signat definitivament. Aquesta actitud va significar, per a la representació dels treballadors, una situació de debilitat negociadora davant de l´empresa, la qual cosa es va fer palesa el dia de la signatura durant el procés d´ajust dels temes de l´Acord per a la seva signatura final. Els elements fonamentals de l´Acord, que és a disposició vostra al nostre web, són els següents:  A partir de l´1 de gener de 2006, disposem de 31 dies de vacances anuals.  Per al personal assignat a horari partit, els dissabtes mai computaran com a vacances.  Per al personal assignat a horari continuat, els dissabtes del període entre l´1 d´abril i el 30 de setembre no comptaran com a vacances. Tampoc computaran com a dies de vacances els dissabtes dels dos primers períodes de vacances que tinguin dissabtes laborals (els que el Banc obre al públic). Per un període s´entén més d´un dia, és a dir, que tant poden ser dos dies com sis setmanes.  Els 31 dies s’han de fer entre l´1 de gener i el 31 desembre de l´any en què meriten les vacances. Excepcionalment, es podran fer fins al 31 de gener de l´any següent.  Les vacances pendents de l´any 2005 s’han de fer abans del 31 de maig de 2006 i les vacances del 2006 es poden fer fins al 31 de maig de 2007.  A les vacances de l´any 2005 hem d´afegir un dia addicional que s’haurà de fer abans del 31 de maig de 2006.  S´estableix com a obligatori un període de 14 dies naturals ininterromputs de vacances.  Cada cinc anys es poden acumular fins a 21 dies de vacances per fer-les l´any següent. Resten pendents de discussió i signatura els acords sobre préstecs i ajuda escolar. Tanmateix, l’ampliació a 30 anys d´amortització dels préstecs hipotecaris s´aplica des de principi del mes de gener.


Sabadell, gener de 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es