Archivado en Comunicats, beneficis socials

Acord a Banc Sabadell sobre les vacances


14 11 06 Qüestions bàsiques de l´acord que és d´aplicació a tot el personal en actiu que presti els seus serveis per a Banc Sabadell o qualsevol de les seves filials participades al 100% (PDF:Cat. / Cast.) (Acord)


pdf
print
pmail

Acord a Banc Sabadell sobre les vacances


Dijous, 12 de gener, després de més de cinc hores de discussió, els sindicats i l´empresa vam signar finalment l´acord sobre vacances que, des de COMFIA-CCOO, valorem positivament, perquè millora el Conveni sectorial i l´anterior Acord d´empresa. No obstant això, estem obligats a denunciar la irresponsabilitat que comporta el fet que un sindicat (concretament la UGT en el seu comunicat del dia 2 de gener), en un incomprensible afany de protagonisme, anunciés haver arribat a un acord abans que aquest hagués estat redactat i signat definitivament. Aquesta actitud va significar, per a la representació dels treballadors, una situació de debilitat negociadora davant de l´empresa, la qual cosa es va fer palesa el dia de la signatura durant el procés d´ajust dels temes de l´Acord per a la seva signatura final. Els elements fonamentals de l´Acord, que és a disposició vostra al nostre web, són els següents:  A partir de l´1 de gener de 2006, disposem de 31 dies de vacances anuals.  Per al personal assignat a horari partit, els dissabtes mai computaran com a vacances.  Per al personal assignat a horari continuat, els dissabtes del període entre l´1 d´abril i el 30 de setembre no comptaran com a vacances. Tampoc computaran com a dies de vacances els dissabtes dels dos primers períodes de vacances que tinguin dissabtes laborals (els que el Banc obre al públic). Per un període s´entén més d´un dia, és a dir, que tant poden ser dos dies com sis setmanes.  Els 31 dies s’han de fer entre l´1 de gener i el 31 desembre de l´any en què meriten les vacances. Excepcionalment, es podran fer fins al 31 de gener de l´any següent.  Les vacances pendents de l´any 2005 s’han de fer abans del 31 de maig de 2006 i les vacances del 2006 es poden fer fins al 31 de maig de 2007.  A les vacances de l´any 2005 hem d´afegir un dia addicional que s’haurà de fer abans del 31 de maig de 2006.  S´estableix com a obligatori un període de 14 dies naturals ininterromputs de vacances.  Cada cinc anys es poden acumular fins a 21 dies de vacances per fer-les l´any següent. Resten pendents de discussió i signatura els acords sobre préstecs i ajuda escolar. Tanmateix, l’ampliació a 30 anys d´amortització dels préstecs hipotecaris s´aplica des de principi del mes de gener.


Sabadell, gener de 2006