Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Persones d´especial sensibilitat

13 12 05 Si pateixes alguna situació o patologia especifica i consideres que les condicions de treball poden afectar negativament el teu estat de salut, consulta la intranet i, després, posa’t en contacte amb el Servei Mèdic perquè gestionin la solució adequada. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Persones d´especial sensibilitat


Què vol dir?En la Llei de prevenció de riscos laborals es preveu que les empreses han de garantir de manera específica la protecció de la salut dels treballadors i, en particular, d’aquells que siguin especialment sensibles a determinats riscos derivats del treball. A la vegada, es preveu que les empreses adoptin les mesures necessàries per protegir les treballadores en situació d´embaràs o part recent.

Tot i que aquesta llei de prevenció de riscos laborals data del 8 de novembre de l´any 1995, el Banc no havia fet res i, per tant, des de CCOO el mes febrer del 2004 vam posar una denúncia a Inspecció de Treball perquè l´empresa fes les actuacions pertinents per adequar-se al compliment d´aquesta llei. Finalment, el mes setembre de l’any 2004, Inspecció de Treball ens va donar la raó, i va requerir a Banc Sabadell que establís els canals apropiats per a la detecció i l´adequació de les condicions de treball necessàries per a les persones que es puguin veure perjudicades a causa dels diferents riscos derivats del treball.Què s´ha fet a Banc Sabadell?A partir d´aquí s´inicia un procés força laboriós per definir i executar una sèrie de protocols, en què es tenen en compte les diverses patologies que poden patir les persones que treballem en aquesta empresa i on s´indiquen, també, les mesures correctores que cal aplicar.

Finalment, es van consensuar, en el marc del Comitè Estatal de Seguretat i Salut, uns protocols d´actuació i, durant l´estiu del 2005, des del Servei Mèdic es van començar a enviar cartes dirigides a les persones afectades (que el Servei Mèdic té detectades gràcies a les revisions mèdiques).

El que quedava pendent era la difusió d´aquests protocols a tota la plantilla. Finalment el 30 de novembre del 2005, després que des de CCOO insistíssim reiteradament per a la seva publicació, es va fer públic a la intranet (People – Riscos Laborals - Gestió Especial Sensibilitat).Què he de fer si considero que sóc persona afectada?Si pateixes alguna situació o patologia especifica i consideres que les condicions de treball poden afectar negativament el teu estat de salut, consulta la intranet i, després, posa’t en contacte amb el Servei Mèdic perquè gestionin la solució adequada. Evidentment per a qualsevol dubte o consulta també pots contactar amb qualsevol delegat de CCOO.

Continuarem informant.


Sabadell, desembre de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es