Archivado en Comunicats, Salari

Un quart de paga

17 11 05 Banc Sabadell no estava disposat a gastar ni un euro en una retribució extra de caràcter general, però ha quedat demostrat que la queixa i la protesta, que es manifesta públicament, dóna resultat. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Un quart de paga extra


L´empresa no estava disposada a gastar ni un euro en una retribució extra de caràcter generalA la nòmina del mes de novembre rebrem un quart de paga extra –salari base i antiguitat– no consolidable ni absorbible, pactat entre els sindicats CCOO, UGT, CSA i CC (CGT no va firmar l´acord) i l´empresa, per «l´esforç fet per tota la plantilla en el procés d´integració de Banco Atlántico». Som conscients que l´esforç fet durant els últims anys, les hores dedicades i la tensió suportada no sempre es poden mesurar amb diners, sobretot, si afecten la salut. Tanmateix, volem ressaltar que aquest quart de paga extra és el resultat de les queixes expressades per la majoria de la plantilla i la pressió sindical que es va fer. L´empresa no estava disposada a gastar ni un euro en una retribució extra de caràcter general i seguir, així, els seus criteris de retribució individual i subjectiva. El descontent que va manifestar la majoria de la plantilla i la pressió sindical van obligar l´empresa, finalment, a acceptar aquesta compensació extra per a tots i totes.Si no s´escolta el sentiment majoritari dels treballadors i les treballadores, la queixa i la protesta, que es manifesta públicament, dóna resultatEn uns relacions laborals bones entre empresa i plantilla seria normal que l´empresa, per iniciativa pròpia, compensés els empleats i empleades pels esforços que fan i que tingués en compte a més a més, els grans beneficis que obtenen. Amb tot, a la nostra empresa passa el contrari, de mica en mica retallen la nostra nòmina i redueixen les retribucions extraconveni (B50, B05 i B06). Per això, malgrat que un quart de paga sigui només una part del que mereixem, com a sindicat i plantilla, hem de prendre nota de la lliçó apresa: si no s´escolta el sentiment majoritari dels treballadors i les treballadores, la queixa i la protesta, que es manifesta públicament, dóna resultat. Encara que en els últims temps no hi ha moltes coses per celebrar en aquesta empresa, si més no, celebrem aquest quart de paga extra que tant ens ha costat aconseguir. Ajuda escolar Aquest mes també veurem abonada l´ajuda escolar per a fills d´empleats. La quantitat que correspon percebre aquest any per fill escolaritzat (de 0 a 23 anys) és de 568,39 euros. Us recomanem –sobretot als empleats procedents de Banco Atlántico– que repasseu la vostra nòmina per confirmar que no hi ha incidències. Si n´hi haguessin, teniu fins a final d’any per reclamar, enviant un correu a 901AjudaEscolar@bancsabadell.com


Sabadell, novembre del 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es