Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

Ens hi va la vida

18 11 05 La violència contra les dones és la manifestació més brutal de les relacions de poder desiguals que existeixen entre homes i dones. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Ens hi va la vida


La violència de gènere continua sent una amenaça quotidiana per a les vides i el benestar de moltes dones. La violència de gènere es presenta de molts diferents maneres: violència domèstica en l´intimidat de la llar (cops, abús sexual de les nenes, privació d´aliments, violació per part del cònjuge, mutilació genital, etcètera), violència al lloc de treball (assetjament sexual), i arriba fins la violència com a arma de guerra en situacions bèl·liques, on es cometen violacions i altres formes d´explotació sexual contra les dones. La violència de gènere no coneix límits. Hi ha múltiples factors que "justifiquen" la desigualtat i la violència contra la dona:  Factors culturals, religiosos o ideològics que es fonamenten en la superioritat de l´home.  Factors familiars, on el poder masculí s´expressa de forma violenta i on hi ha un determinat tipus de socialització que li lleva poder a les dones.  Factors econòmics i socials, que exploten la mà d´obra femenina i el cos de la dona. La violència en l´àmbit de la llar deriva en serioses conseqüències per a la salut física i mental de les dones. Des del més visible com fractures, pèrdues de visió o d´audició, i fins i tot assassinats (a Espanya, aquest anys, 60 dones han estat assassinades per les seves parelles), fins a l´invisible, com la baixa autoestima, alta incidència d´estrès, atacs de pànic, alcoholisme, depressió i suïcidi. Tot això són les conseqüències fatals derivades de la violència que pateixen les dones i que repercuteixen també en la seva vida laboral. A més a més, la violència de gènere fa que les dones que la pateixen siguin menys productives, i que moltes vegades no s´atreveixin, o directament no puguin acudir al treball, per les seves lesions físiques. L´assetjament sexual en el treball és una forma més de violència contra les dones, que històricament s´ha silenciat. Pot comprendre una àmplia gamma de conductes, que van des de les bromes o comentaris fins a l´atac sexual. Les dones en situació més vulnerable (sotmeses a major precarització en l´ocupació, mares solteres, dones divorciades, viudes, etcètera) són més proclius a ser assetjades sexualment, però l´assetjament sexual en el treball es produeix també en sectors laborals no precaris com banca, assegurances, estalvi, sanitat, ensenyament, etcètera, i afecta també a dones amb una alta preparació acadèmica i, fins i tot, a dones que ocupen llocs de responsabilitat. En l´àmbit laboral, la taxa d´absentisme entre les víctimes d´assetjament sexual és molt elevada, sent imprescindible que les empreses es comprometin a garantir un ambient de treball lliure de violència. Si estàs patint una situació de violència de gènere en la teva llar, has de saber que t´emparen una sèrie de drets laborals que emanen de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral Contra la Violència de Gènere:  Adopció de jornada reduïda o horari flexible.  Preferència en la sol·licitud de trasllat per ocupar un lloc de categoria equivalent en qualsevol plaça vacant d´altres centres de treball.  Possibilitat de suspendre el contracte de treball per 6 mesos, extensibles a 18 mesos.  Possibilitat d´extingir el teu contracte de treball, amb prestació de desocupació.  Les absències o faltes de puntualitat motivades per la situació física o psicològica derivada de la violència de gènere, es consideraran justificades, quan així ho determinin els serveis socials d´atenció, o serveis de salut.  En cas de patir violència de gènere, es podran flexibilitzar els criteris de concessió de préstecs o bestretes de personal, per atendre situacions de necessitat. Des de Comfia-CCOO exigim a les empreses dels nostres sectors la necessitat de consensuar un protocol d´assetjament sexual des de l´òptica de la prevenció d´aquestes conductes, ja que entenem que l´assetjament sexual és una forma de violència contra les dones, que produeix greus conseqüències per a la salut i que, per tant, ha de prevenir-se com qualsevol altre risc. A Comfia-CCOO treballem, dia a dia, per no haver de commemorar un altre 25 de novembre. Avançar en igualtat entre homes i dones és l´únic camí per aconseguir eradicar la violència de gènere, és un repte difícil però no per això impossible. A totes, i a tots, ens va la vida en això. Comfia-CCOO del Grup Banc Sabadell sabadellmujer@comfia.ccoo.es http://bs.comfia.net/Acció sindical/Dona


25 de novembre de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es