Archivado en Comunicats

Dissabtes festa?

22 10 05 L´AEB no vol negociar, els bancs pacten jornades amb el lliurament de tots els dissabtes i el Banc Sabadell insinua que també vol canviar la jornada laboral. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Dissabtes festa?


Per a COMFIA-CCOO tenir una jornada laboral on es lliurin els dissabtes és una reivindicació constant des de fa uns quants anys. Fruits d´aquesta insistència són l´actual jornada de banca que durant sis mesos els dissabtes són festius i la jornada partida de conveni.L´AEB no vol negociar la jornada laboralA l´últim conveni de banca, els sindicats vam plantejar a la patronal negociar una jornada partida que permetés la lliurança de tots els dissabtes, però l´AEB va manifestar que no l´interessava negociar la jornada. No obstant això, tot i que l´AEB com a patronal del sector bancari no sembla que tingui massa interès a abordar una negociació col·lectiva en el sector, el cert és que la realitat de cada banc demostra que les empreses, a més a més de tenir oficines amb l´horari partit previst en el conveni, recorren sistemàticament a l´extensió de jornada i a pactes amb els empleats per fer jornades amb lliurança de dissabtes.Els empleats de Barclays, Bankinter, Deutsche, les Caixes… no treballen els dissabtesEls empleats de Barclays-Zaragozano gaudeixen de dissabtes festa, també Bankinter, Deutsche, les Caixes i un nombre important de col·lectius a la resta de bancs com, per exemple, els 5.000 empleats del centre de Boadilla del SCH. També a Banc Sabadell hi ha cada vegada més empleats que tenen una jornada amb lliurança de dissabtes: banca d´empreses, Solbank, polígons, alguns departaments dels centres corporatius i també en compensació a l´extensió sistemàtica de jornada d´un percentatge alt de la plantilla. Tots volem fer festa els dissabtes, i els representants dels treballadors hem reclamat periòdicament a l´empresa la possibilitat de signar un acord de jornada en la línia dels que hi ha en el sector. Banc Sabadell sempre ha contestat que la despesa d´abonar les dietes de la jornada partida la consideraven massa cara i que, conseqüentment, no volien negociar la jornada.Banc Sabadell insinua que vol canviar la jornada laboralCOMFIA-CCOO pensem que per a Banc Sabadell implicaria un estalvi important de despeses si no obrís els dissabtes. El fet que cada dia hi ha més persones que fan festa els dissabtes fa evident que no és un problema per al negoci tancar els dissabtes. A les últimes reunions amb l´empresa se´ns ha comentat verbalment, sense que hi hagi cap proposta per escrit, que podríem parlar de dissabtes festa redistribuint les hores dels dissabtes en dues tardes. Amb data d´avui no tenim més informació i, de moment, no s´ha negociat res sobre aquest tema. Un canvi de jornada és una qüestió d´importància extrema que, abans de tot, ha de comptar amb el suport de la plantilla. També som conscients que qualsevol pacte sobre la jornada ha de ser percebut com a beneficiós per a la immensa majoria dels treballadors i ha de tenir en compte les necessitats del personal, sobretot les que tenen relació amb facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. Nosaltres hem manifestat a l´empresa que estem disposats a abordar aquesta negociació i, per tant, us informarem sobre aquest tema si, efectivament, es produeixen converses serioses.


Sabadell, 24 d´octubre de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es