A Banc Sabadell, la dona pateix discriminació? (2)

Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

A Banc Sabadell, la dona pateix discriminació? (2)


29 09 05 Actualment, el 39,81% de la plantilla de Banc Sabadell són dones. Aquests darrers anys, l’accés a l’empresa de més dones que homes, ha fet que els percentatges entre ambdós sexes tendeixin a equilibrar-se. L’entrada de les plantilles dels bancs NatWest, Herrero, Asturias i Atlántico han estat petits passos enrere, a causa de l’escassa presència femenina (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail

A Banc Sabadell, la dona pateix discriminació? (2)


Continuem amb la publicació de l’estudi que hem fet per detectar situacions de discriminació de gènere i proposar alternatives en tres punts bàsics: 1. Estudi de gènere en l’accés a BS (disponible al nostre web http://bs.comfia.net) 2. Situació actual de la plantilla a BS 3. Carrera professional de la dona a BS qualsevol equilibri i es deixa al descobert una greu desigualtat. Menys del 30% de les tasques tècniques i de gestió estan desenvolupades per dones, molt lluny del teòric punt d’equilibri actual, que podríem situar al voltant del 40%