Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

Al Banc Sabadell, la dona pateix discriminació?


15 09 05 Banc Sabadell transgredeix el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones que pressuposa la mancança de discriminació per raó de sexe en les condicions d’accés al treball, incloent els criteris de selecció. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail

Al Banc Sabadell, la dona pateix discriminació?


Amb aquest escrit iniciem la publicació d’un estudi que hem fet per detectar situacions de discriminació de gènere i, alhora, proposar solucions i alternatives viables. Ens centrarem en tres punts bàsics d’interès general, tractant únicament el primer en aquest document: 1. Estudi de gènere en l’accés a BS 2. Situació actual de la plantilla a BS 3. Carrera professional de la dona a BS (PDF:Cat. / Cast.) (PDF:Cat. / Cast.)