Archivado en Comunicats, Salari

Un quart de paga per a tota la plantilla

30 06 05 Després de la insistència d´una gratificació extraordinària per la integració del Banco Atlántico, els sindicats i l´empresa hem signat l´Acord de l´abonament d´un quart de paga extraordinària per a tota la plantilla. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Acordat l´abonament d´un quart de paga per a tota la plantilla


Avui, 30 de juny, i en resposta a la nostra demanda insistent d´una gratificació extraordinària com a compensació per l´esforç realitzat per les plantilles d´ambdues entitats en la integració del Banc Atlàntic, els sindicats CCOO, UGT, CSA i CC, i l´empresa, hem signat l´Acord per a l´abonament d´un quart de paga extraordinària per a tota la plantilla.Aquesta gratificació té caràcter no consolidable ni absorbible i s´abonarà com a màxim al gener de 2006, es pot avançar al novembre d´aquest any 2005 si es compleixen les previsions de negoci fixades en els pressupostos.L´esmentada gratificació extraordinària s´abonarà a tot el personal en actiu i alta en la Seguretat Social que en el moment de l´abonament presti els seus serveis al Banc Sabadell o a qualsevol de les seves filials participades al 100% en territori estatal.També s´abonarà a tot el personal que en aquesta data es trobi en situació d´excedència per aplicació de l´article 32.5 del Conveni i per permís retribuït 7.b del Pacte d´homologació de condicions laborals vigent (atendre fill menor de 3 anys, cura de familiar fins a 2n grau, estudis o adopció internacional i assumptes personals).Encara que és evident que a tots ens hagués agradat aconseguir més, els sindicats signants valorem positivament aquest Acord perquè és la primera vegada que l´empresa reconeix l´esforç de tota la plantilla, recull en part les demandes sindicals que havíem reivindicat reiteradament en processos anteriors similars.En aquest sentit, i des del nostre respecte a la decisió dels companys que no han subscrit aquest Acord, hem de recordar que això és fruit de l´acció sindical desenvolupada des de la unitat sindical i és impresentable despenjar-se ara amb arguments semblants als utilitzats per justificar la no-signatura del conveni: “el que s´ha aconseguit es deu al simple fet de la nostra presència i no s´ha aconseguit més per culpa dels altres”.També volem destacar que fruit d´aquest mateix Acord, l´empresa s´ha compromès a aplicar l´augment del 2,85% de conveni col·lectiu a tota la plantilla, independentment del salari assignat per a aquest any 2005 i que es va abonar amb l´avançament a compte del conveni el passat mes de febrer.


Sabadell, 30 de juny de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es