Archivado en Comunicats, Salari

Un quart de paga per a tota la plantilla


30 06 05 Després de la insistència d´una gratificació extraordinària per la integració del Banco Atlántico, els sindicats i l´empresa hem signat l´Acord de l´abonament d´un quart de paga extraordinària per a tota la plantilla. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail

Acordat l´abonament d´un quart de paga per a tota la plantilla


Avui, 30 de juny, i en resposta a la nostra demanda insistent d´una gratificació extraordinària com a compensació per l´esforç realitzat per les plantilles d´ambdues entitats en la integració del Banc Atlàntic, els sindicats CCOO, UGT, CSA i CC, i l´empresa, hem signat l´Acord per a l´abonament d´un quart de paga extraordinària per a tota la plantilla.Aquesta gratificació té caràcter no consolidable ni absorbible i s´abonarà com a màxim al gener de 2006, es pot avançar al novembre d´aquest any 2005 si es compleixen les previsions de negoci fixades en els pressupostos.L´esmentada gratificació extraordinària s´abonarà a tot el personal en actiu i alta en la Seguretat Social que en el moment de l´abonament presti els seus serveis al Banc Sabadell o a qualsevol de les seves filials participades al 100% en territori estatal.També s´abonarà a tot el personal que en aquesta data es trobi en situació d´excedència per aplicació de l´article 32.5 del Conveni i per permís retribuït 7.b del Pacte d´homologació de condicions laborals vigent (atendre fill menor de 3 anys, cura de familiar fins a 2n grau, estudis o adopció internacional i assumptes personals).Encara que és evident que a tots ens hagués agradat aconseguir més, els sindicats signants valorem positivament aquest Acord perquè és la primera vegada que l´empresa reconeix l´esforç de tota la plantilla, recull en part les demandes sindicals que havíem reivindicat reiteradament en processos anteriors similars.En aquest sentit, i des del nostre respecte a la decisió dels companys que no han subscrit aquest Acord, hem de recordar que això és fruit de l´acció sindical desenvolupada des de la unitat sindical i és impresentable despenjar-se ara amb arguments semblants als utilitzats per justificar la no-signatura del conveni: “el que s´ha aconseguit es deu al simple fet de la nostra presència i no s´ha aconseguit més per culpa dels altres”.També volem destacar que fruit d´aquest mateix Acord, l´empresa s´ha compromès a aplicar l´augment del 2,85% de conveni col·lectiu a tota la plantilla, independentment del salari assignat per a aquest any 2005 i que es va abonar amb l´avançament a compte del conveni el passat mes de febrer.


Sabadell, 30 de juny de 2005