Archivado en Comunicats, Salut Laboral, Ocupacio

Mala organització empresarial i desgast professional


02 06 05 Comentari a l´enquesta sobre les repercussions negatives sobre la salut en el desenvolupament de la tasca professional. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail

Mala organització empresarial i desgast professional


Durant la segona quinzena del mes d´abril i la primera quinzena de maig hem fet una enquesta a través del nostre web, en la qual preguntàvem les repercussions negatives sobre la salut en el desenvolupament de la tasca professional. La pregunta era la següent:"Ens els darrers 2 anys has tingut la necessitat de prendre algun tipus de medicació relacionada amb el teu estat anímic derivat directa o indirectament del treu treball?"Les dades finals reflecteixen que gairebé una cinquena part dels enquestats - un 19% sobre 646 respostes - van contestar afirmativament. Considerem que la quantitat de respostes és suficient per fer una reflexió prou contrastada. Aquests resultats ratifiquen el que tots sabem i coneixem prou bé i que, a més a més, va en la mateixa línia que:  Els resultats dels estudis fets pel Servei de Prevenció del grup Banc Sabadell (en la qual detectaven una excessiva càrrega mental dels treballadors d´aquesta empresa).  L´increment constant de l´absentisme per malaltia.  Les mancances detectades a l´auditoria feta per Price Waterhouse Coopers (veure últim full informatiu de COMFIA-CCOO).  I, en definitiva, la sensació personal i col·lectiva de que el grau de pressió que hi ha a aquesta empresa afecta molt negativament la salut de les persones que hi treballem. Per tant, des de COMFIA-CCOO continuarem reivindicant que el Banc de Sabadell actuï d´una manera clara i contundent, que apliqui les mesures correctores concretes i que posi fi a aquesta realitat que estem vivint tota la plantilla.

 

Sabadell, juny de 2005