Archivado en Comunicats, Salut Laboral, Ocupacio

Mala organització empresarial i desgast professional

02 06 05 Comentari a l´enquesta sobre les repercussions negatives sobre la salut en el desenvolupament de la tasca professional. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Mala organització empresarial i desgast professional


Durant la segona quinzena del mes d´abril i la primera quinzena de maig hem fet una enquesta a través del nostre web, en la qual preguntàvem les repercussions negatives sobre la salut en el desenvolupament de la tasca professional. La pregunta era la següent:"Ens els darrers 2 anys has tingut la necessitat de prendre algun tipus de medicació relacionada amb el teu estat anímic derivat directa o indirectament del treu treball?"Les dades finals reflecteixen que gairebé una cinquena part dels enquestats - un 19% sobre 646 respostes - van contestar afirmativament. Considerem que la quantitat de respostes és suficient per fer una reflexió prou contrastada. Aquests resultats ratifiquen el que tots sabem i coneixem prou bé i que, a més a més, va en la mateixa línia que:  Els resultats dels estudis fets pel Servei de Prevenció del grup Banc Sabadell (en la qual detectaven una excessiva càrrega mental dels treballadors d´aquesta empresa).  L´increment constant de l´absentisme per malaltia.  Les mancances detectades a l´auditoria feta per Price Waterhouse Coopers (veure últim full informatiu de COMFIA-CCOO).  I, en definitiva, la sensació personal i col·lectiva de que el grau de pressió que hi ha a aquesta empresa afecta molt negativament la salut de les persones que hi treballem. Per tant, des de COMFIA-CCOO continuarem reivindicant que el Banc de Sabadell actuï d´una manera clara i contundent, que apliqui les mesures correctores concretes i que posi fi a aquesta realitat que estem vivint tota la plantilla.

 

Sabadell, juny de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es