Archivado en Comunicats, Salari

Entrevista amb el Director de Banca Comercial del Grup Banc Sabadell

18 05 05 Jaume Puig afirma que els objectius són exigents i que hi ha pressió perquè la competència en el mercat és ferotge, però que de cap manera la seva Direcció aprova el fustigament, les amenaces i les persecucions als empleats per assolir els objectius. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Entrevista amb el Director de Banca Comercial


Arrel de la carta que vam enviar a Jaume Puig comunicant el malestar d´un nombre important de gestors comercials i directors sobre els mètodes que es fan servir per "incentivar" l´activitat comercial, el senyor Puig ens va convocar a una entrevista, en la què vam constatar algunes qüestions importants:  La Direcció de Banca Comercial no aprova el fustigament i el control, gestionant a manera de persecució, com a mètode de treball dels Directors Regionals, de Zona o oficina. La seva funció és direccionar els objectius "incentivant responsabilitats", sense assetjament, amenaces ni persecució. Ens va comentar que hi ha pressió perquè el sector pateix una competència ferotge que obliga a un esforç immens per captar mercat, però que la manera de créixer ha de basar-se en una bona gestió dels recursos humans, amb la participació i ajuda dels responsables de cada àmbit.  La voluntat de Banca Comercial és que els objectius, personals i d´unitat, siguin "exigents, però que es pugin aconseguir", els pressupostos inicials són flexibles i han d´adaptar-se en funció de la situació de cada unitat de treball. Per exemple, ens va comunicar que els DZ poden i han d´ajustar els pressupostos en funció de situacions específiques, com les baixes per malaltia, de maternitat o, fins i tot, circumstàncies sobrevingudes relatives a clients i a l´entorn comercial. També els macroobjectius han d´adaptar-se, en la mesura que sigui possible, a les situacions concretes i evitar injustícies o discriminacions, tant en les exigències professionals com en les seves conseqüències retributives.  Jaume Puig ens va transmetre que les exigències de resultats han de ser equilibrades amb la compensació econòmica i que entenia que a un gestor comercial amb nivell professional XI o X no se li pot exigir el mateix esforç que a altres nivells superiors. També és del parer que el personal comercial, sobretot els nivells més baixos, han de tenir una expectativa de promoció professional clara. També vam tractar la qüestió de la jornada i, sense negar que hi ha extensió de jornada, va afirmar que no es pretén una extensió sistemàtica i que, per tant, les actuacions d´alguns Directors o Apoderats de Zona que emeten correus diaris o trucades telefòniques, únicament per a controlar la presència del personal comercial per la tarda, no és una directiu de Banca Comercial, ni l´aproven. Va insistir en què tant el DR com el DZ ha de gestionar la falta de personal al seu càrrec en tot moment. Per la nostra part vam manifestar que perquè aquestes directrius siguin una realitat, la Direcció del Banc ha de preocupar-se pel clima laboral i no només pels resultats i, ja que no estan disposats a invertir en increments de plantilla ni rebaixar els objectius, com a mínim hauran de formar correctament les persones responsables dels àmbits comercials perquè puguin dur a terme una gestió "incentivadora i cooperadora" amb el personal al seu càrrec. Finalment, esperem que les actuacions que ens van portar a fer la nostra carta no es tornin a produir i aconsellem que, si no és així, es denunciïn a la Direcció de Banca Comercial i a nosaltres.


Sabadell, 18 de maig de 2005

Sovint resulta que a les entrevistes, per sinceres que siguin, s´expressin les millors intencions, però acompanyar-les amb fets no és fàcil. A la pàgina anterior heu llegit els nostres comentaris sobre l´entrevista que vam tenir amb en Jaume Puig. Poques setmanes després vam comprovar que les bones intencions no es corresponien amb la realitat. La Direcció de Banca Comercial havia decidit imposar un nou horari de treball, atendre els client de 17 a 19 hores. Ho va escriure i ho va publicar a la Intranet. Sabia que no era horari de Conveni, sabia que era prolongació de la jornada i, atès que no es paguen les hores extres, sabia que cometia un frau a la Seguretat Social. Per evitar tot això, vam enviar una nota perquè es rectifiqués la instrucció. Ens alegra que, a hores d´ara, la rectificació ja s´ha fet.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es