Archivado en Comunicats

Responsabilitat social de l´empresa

01 03 05 L´empresa que s´apunta al carro de la "RSE" ha de saber a què es compromet. Ha d´haver una coherència entre allò que diu defensar i la praxi diària. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) , RSE Sostenibilidad (RSE Sostenibilidad) ,


pdf print pmail


"Responsabilitat Social de l´Empresa"


Les empreses celebren les seves assemblees anuals on van sorgint bons propòsits i millors actituds. Una d´elles és l´escollida cada cop més per molts consells d´administració: declarar que l´empresa opta pels objectius del que s´anomena "Responsabilitat Social Corporativa" (RSE). Tot són bones intencions i cal felicitar-se d´entrada per aquests acords que presenten les nostre empreses com a col·lectius preocupats per la problemàtica social. Així, iniciatives com ara fundacions d´ajut al tercer i quart món, microcrèdits, fons ètics, propostes sobre medi ambient, etc., van apareixent aquí i allà fent més atractiva la imatge de l´empresa.Però és això realment el que s´entén per "RSE"?A vegades tenim la sensació que ens estan donant gat per llebre i que tot plegat acaba sent un simple rentat d´imatge per a reforçar la política comercial de les empreses. L´empresa que s´apunta al carro de la "RSE" ha de saber a què es compromet. Ha d´haver una coherència entre allò que es diu defensar i la praxis quotidiana de l´empresa. Per tant molts hàbits incorrectes hauran de canviar. El Grup Pau i Solidaritat de COMFIA-CCOO proposa per a la vostra reflexió aquestes pautes de comportament que l´empresa haurà de tenir en compte:  La qualitat de l´ocupació i les condicions de treball (les nostres i les de la resta d´empreses del grup, si n´hi ha).  El respecte i l´extensió dels drets de les persones en una empresa global, i en especial les polítiques d´igualtat.  La salut laboral i, en una perspectiva més àmplia, el respecte a l´entorn i la gestió empresarial coherent, afavorint el transport col·lectiu i la mobilitat sostenible.  La promoció d´aquests valors a totes les empreses del grup i, en el cas de les multinacionals, impulsant aquestes pràctiques a les empreses filials, a les proveïdores i a les subcontractades.  Una política d´inversions que sigui socialment responsable.  Les iniciatives enfocades a fomentar la participació col·lectiva i personal de les plantilles, i la seva formació permanent lligada als camps de recerca i innovació. Resumint, les empreses que opten per un programa de RSE han de saber que estan assumint unes obligacions, lliurament acceptades, en relació a les seves plantilles i també en relació a l´entorn on s´ubiquen.


Abril de 2005

Font: Grup Pau i Solidaritat - COMFIA-CCOO Catalunya Tel. 934812745 - Fax 933107117 - acciosindical@comfia.ccoo.es

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es