Archivado en Comunicats, Ocupacio

Carta oberta a Jaume Puig

17 03 05 Ens han arribat queixes pels mètodes emprats pels Directors regionals i de zona per animar a complir els objectius previstos. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Carta oberta a Jaume Puig


Reproduïm la carta que recentment hem enviat al subdirector general de Banca Comercial, amb còpia al Conseller Delegat Joan M. Nin.


“Senyor Puig,

Ens dirigim a vostè com a màxim responsable de Banca Comercial i dels Directors regionals i de zona del banc, davant les greus notícies que ens han arribat de zones de tot l’Estat per la manera com s’ha plantejat el Pla Comercial per part d’aquests Directors.

Des de la majoria de les zones del banc s´han dirigit a aquest sindicat, com és habitual, directors d´oficina, caps comercials, gestors i caps administratius per explicar-nos les reunions que s´han anat fent des de gener per implementar el Pla comercial 05 i, per extensió, del ViC 07, i per queixar-se dels mètodes emprats pels Directors regionals i de zona per animar-los a complir els objectius previstos.

 De moltes zones ens han explicat que els objectius són exagerats i difícils d’aconseguir.

 En aquestes reunions, els Directors regionals i de zona han exigit treballar el matí i la tarda per assolir els objectius, és a dir, fer gestió de captació al matí i el treball de despatx per les tardes, com vostè mateix va indicar també en alguna reunió.

 S´ha assetjat i amenaçat el personal responsable d’aconseguir aquestes objectius, donant la impressió que, en lloc d’una reunió comercial del 4t grup bancari, estiguessin davant aquests despòtics comandaments de marines que es veuen a les pel·lícules i els presents fossin cadets inexperts, necessitats de mà dura. L’èmfasi i la pressió imposada pels seus Directors regionals i de zona ha arribat tan lluny que algú ha arribat a dir literalment que "o els assolien o ja podien anar pensant a suïcidar-se", “aquest any suareu sang”.

 Aquest tracte dispensat per alguns dels seus Directors regionals i de zona, seguint l´exemple que vostè mateix va posar de manifest, ha provocat la indignació i el malestar generals entre la plantilla afectada que, lluny de cridar “senyor, sí, senyor” com segurament s’esperava, s’han dirigit a nosaltres per explicar-ho.

Com a responsable d´aquests Directors, i també vostè mateix, li demanem que es miri l’Informe de Responsabilitat Social Corporativa o el Codi de Conducta del banc, apartat Desenvolupament Professional, i n´extregui les conclusions oportunes sobre com s´ha de tractar el personal. També, que estengui aquesta recomanacions i potser que plantegi algun curs de Recursos Humans per als Directors regionals i de zona amb l’objectiu de millorar el tracte humà, tan deficient si atenem a les queixes que d´arreu ens han arribat. Si més no, l´adhesió del banc al Pacte Mundial de les Nacions Unides li posa a l´abast un exemple força útil, si han tingut mai la pretensió d´aplicar-lo al propi banc i no és només una nova manera de figurar públicament; l´article 4, sense anar més lluny, diu que "les empreses han de donar suport a l´eliminació de tota forma de treball forçós fet sota coacció".

D´altra banda, si volen modificar els horaris, el conveni recull diverses alternatives i fins i tot nosaltres estaríem disposats a parlar-ne i a negociar-lo amb el banc. Ara per ara, l´horari és el que és i no contempla treballar de 8 a 15 i de 16 a 20 com, pel que sembla, pretenen vostès. És possible que vostè estigui d´acord a fer aquesta jornada i que cobri una compensació econòmica per això. Però, ¿ha pensat que potser la resta de personal consideri que no se li paga perquè facin aquest horari, ni se li dóna un plus per a ser maltractats i, fins i tot, que no estiguin disposats a renunciar totalment a la seva vida personal?

Finalment, que des del seu àmbit s’exigeixi una ampliació de jornada sistemàtica per aconseguir els objectius demostra clarament que aquests objectius són massa ambiciosos i excedeixen les possibilitats d’aquesta plantilla en el marc legal de treball establert, raó per la qual exigim una revisió urgent dels mateixos o la contractació de més personal per aconseguir-los.”


Sabadell, 18 de març de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es