Archivado en Comunicats, beneficis socials

Préstecs habitatge ex-empleats Banc Atlàntic

12 03 05 Resum de les condicions per adaptar els préstecs hipotecaris dels empleats i empleades de Banc Atlàntic a les condicions existents en Banc Sabadell. Data límit: 31 de març de 2005. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Préstecs habitatge ex-empleats Banc Atlàntic


Des de COMFIA-CCOO estem seguint el procés d´aplicació del pacte d´homologació de les condicions de la plantilla provinent de Banc Atlàntic. Malgrat el retard, a partir d´aquesta setmana es publicarà en la intranet les condicions per a adaptar els préstecs hipotecaris dels empleats i empleades de Banc Atlàntic a les condicions existents en Banc Sabadell.

En resum seran aquestes:

• Es podran traspassar els préstecs hipotecaris de primer habitatge.

• Caldrà comunicar per escrit la petició de canvi.

• La data d´aplicació serà des de l’1 de gener.

• Els interessos són euribor menys 0,50.

• El termini de sol•licitud finalitza el 31 de març.

• Els crèdits habitatge de conveni mantindran les condicions pactades amb anterioritat.

En la informació d´intranet s´especificaran els canals per a sol•licitar el canvi de condicions.


Sabadell, 12 de març de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es