Archivado en Comunicats, beneficis socials

Préstecs habitatge ex-empleats Banc Atlàntic


12 03 05 Resum de les condicions per adaptar els préstecs hipotecaris dels empleats i empleades de Banc Atlàntic a les condicions existents en Banc Sabadell. Data límit: 31 de març de 2005. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail

Préstecs habitatge ex-empleats Banc Atlàntic


Des de COMFIA-CCOO estem seguint el procés d´aplicació del pacte d´homologació de les condicions de la plantilla provinent de Banc Atlàntic. Malgrat el retard, a partir d´aquesta setmana es publicarà en la intranet les condicions per a adaptar els préstecs hipotecaris dels empleats i empleades de Banc Atlàntic a les condicions existents en Banc Sabadell.

En resum seran aquestes:

• Es podran traspassar els préstecs hipotecaris de primer habitatge.

• Caldrà comunicar per escrit la petició de canvi.

• La data d´aplicació serà des de l’1 de gener.

• Els interessos són euribor menys 0,50.

• El termini de sol•licitud finalitza el 31 de març.

• Els crèdits habitatge de conveni mantindran les condicions pactades amb anterioritat.

En la informació d´intranet s´especificaran els canals per a sol•licitar el canvi de condicions.


Sabadell, 12 de març de 2005