Archivado en Comunicats, beneficis socials

Converses amb l´empresa BS

28 02 05 Principals punts de la reunió de la representació dels treballadors amb els de l´empresa. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Converses amb l’empresa


En la reunió amb el Conseller Delegat Sr. Juan Maria Nin del dia 21, dilluns, en la qual també va ser present el Director d´Organització i Recursos Sr. Juan Cruz Alcalde, se´ns va informar de la situació del Grup, que en Nin va qualificar d´estable, i se’ns va exposar el projecte ViC 07:  Període de tres anys durant els quals es pretén consolidar i incrementar el negoci i completar la renovació de la plataforma informàtica (SIBIS).  La intenció del banc no és iniciar un altre procés de compra en aquests tres anys, també és cert que va afirmar que el banc sempre està alerta a les "oportunitats".  Es produirà un increment de nombre d´oficines.  Es formalitzaran uns 300 contractes nous per a la xarxa, també ens van informar sobre l´objectiu que la plantilla actual de 9.650 empleats serà de 9.500 l´any 2007, és obvi que això significa que, com a mínim, hauran de sortir uns 500 treballadors de l´organització.  Es reduirà el pes de l´estructura a través d’externalitzacions. Per la nostra banda:  Traslladem al Conseller Delegat el profund malestar que hi ha a la xarxa en relació amb mètode que els responsables territorials fan servir per comunicar els criteris d´aplicació del citat projecte, pressionant i amenaçant el personal, cosa que no ens ve de nou i que està produint un evident cansament i deteriorament de la salut en la plantilla. Nin va dir que abordaria aquesta qüestió amb els responsables territorials respecte al mètode, encara que tampoc ens va semblar que la intenció fos rebaixar la pressió laboral.  Manifestem la necessitat d´establir mesures que ens permetin conciliar la nostra vida laboral i personal.  Plantegem la necessitat d´establir un marc estable, públic i raonable de prejubilacions, que acabi amb un procés iniciat fa 4 anys que ha suposat la sortida d´uns 1.500 treballadors en condicions cada vegada pitjors, utilitzant, la immensa majoria de vegades, l´atur i, sempre, negant-se a acordar amb els representants dels treballadors les condicions mínimes de sortida.  Reclamem el dret dels empleats a participar de l´increment de beneficis de l´empresa mitjançant una paga en accions, tal com ha ocorregut en totes les fusions del sector, o bé, a incrementar i consolidar el nombre de quarts de paga de beneficis si, com sembla, es produeix l’esmentat increment per aplicació de la fórmula del conveni. El Sr. Nin es va inhibir de respondre aquestes reclamacions i va ésser el Sr. Alcalde qui ens va contestar, afirmant: 1. No necessita un acord de prejubilacions perquè tenen "cua" i opina que no li interessarien les nostres propostes referent a això. Hem d´aclarir que no les coneix perquè sempre s´han negat a abordar aquesta qüestió i que la "cua" existeix a totes les entitats del sector. 2. No creu que s´hagi de recompensar la plantilla amb caràcter extraordinari i, quant al possible creixement de nombre de quarts de paga de beneficis, va comentar que si es produeix l’increment és probable que ho absorbeixin. Li vam manifestar que el que passa en el Banc Sabadell no ha passat en cap altra entitat del sector i que si no hi ha un conflicte social greu, és perquè la representació sindical no hem volgut agredir l´entitat en el seu procés de consolidació i creixement en el mercat. No obstant això, aquesta postura raonable per part nostra ha estat aprofitada per abusar i augmentar la pràctica de l´atropellament, la coacció i les amenaces als empleats, per la qual cosa HEM DE POSAR FI A AQUESTA SITUACIÓ. Tal com comunicàvem en el nostre anterior escrit, la nostra intenció és mantenir-nos ferms en aquestes reclamacions, per això presentarem al Sr. Alcalde una proposta de prejubilacions i explicarem a la plantilla i a l´opinió pública, com és el model de sortida de treballadors en el Banc Sabadell i en la resta del sector. També presentarem dades econòmiques que demostren com ha estat l´increment de benefici per empleat per a l´entitat en aquests últims 5 anys i quina ha estat la compensació que el banc ha donat als seus empleats per aquest resultat.


Sabadell, 1 de març de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es