Archivado en Comunicats, Salari

Valor i Creixement, també per a la Plantilla

17 02 05 Els bons resultats del Banc són directament proporcionals al malestar dels treballadors. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) , RSE Sostenibilidad (RSE Sostenibilidad) ,


pdf print pmail


Valor i Creixement, també per a la Plantilla


“Banc Sabadell obté un benefici net atribuït de 326,04 milions d´euros, un 38,8% més que l´any anterior”. Per assolir aquests resultats, sens dubte, tenen una importància vital les polítiques de reducció de costos dels últims 5 anys i els ingressos per beneficis fiscals. Des de 2001 fins a 2004 l´entitat ha obtingut ingressos molt importants que han sigut generats per: Plusvàlues per fusions bancàries: Natwest, Asturias, Herrero i Atlántico, i la integració de diferents empreses del Grup. Beneficis fiscals obtinguts per la externalització dels compromisos per pensions dels empleats provinents de Natwest i Banco Herrero. Venda d´immobles.En paral·lel, les polítiques retributives s´han adreçat durant aquest període a una reducció dràstica i una contenció de la massa salarial, reportant importants estalvis i la millora del ratio d´eficiència: Desaparició de la paga extra del Consell des de 2001. Absorció de les millores voluntàries consolidades i/o substitució d´aquestes retribucions per salari variable. Eliminació de les despeses de quilometratge en tots els trasllats a menys de 25 Km, sempre promoguts per l´empresa, a causa de la mala planificació en les plantilles. Prejubilacions i proliferació de baixes incentivades en les quals es recorre a la prestació de l’atur, abaratint així el cost de sortida d´aproximadament 1.500 persones en els últims 5 anys, cosa que no ha succeït en cap entitat del sector, ja que, en la majoria, hi ha PACTES DE PREJUBILACIÓ. Increment del 100% dels volums de treball sense augment de plantilla. Per contra, no només no es crea ocupació sinó que s´ha produït una alarmant pèrdua neta de 700 llocs de treball durant l’any 2004. Tot això, evidencia que els beneficis del Grup tenen molt a veure amb el deteriorament de les condicions laborals de la plantilla. És a dir, en aquests anys, els bons resultats del Banc són directament proporcionals al malestar dels treballadors, i això, en una empresa que pretén seguir creixent econòmicament, resulta incongruent. Si la Direcció del Grup Banc Sabadell vol que siguem partícips del projecte i l’esforç que comportarà novament el ViC 07, ha d’estar disposada a compartir també els beneficis obtinguts fins ara. Dilluns, dia 21, mantindrem una trobada amb el Conseller Delegat Sr. Nin i li plantejarem: Desaparició de les amenaces d´acomiadament en les relacions laborals i un acord marc de prejubilacions, estable i públic, que impedeixi la degradació sistemàtica en les ofertes i les pressions que provoquen la sortida massiva d´empleats en unes condicions que, actualment, són les pitjors del sector. Participació en els beneficis econòmics obtinguts, mitjançant l´aprovació al març d´una paga extraordinària, en efectiu o a través d´una emissió d´accions alliberades, per a cadascun dels empleats i les empleades d´aquesta empresa, en el cas de no produir-se l’increment net i assegurat de les Pagues de Beneficis previstes en el Conveni Col·lectiu de Banca en l´any 2005. Creació d´una comissió que estudiï l´establiment de mesures que facilitin la conciliació de la vida laboral i familiar dels empleats, millorant la situació actual de pressió laboral i la conseqüent degradació en la salut de la plantilla. Establir comissions de seguiment dels acords per a assegurar el respecte i compliment dels mateixos. Esperem que la Direcció tingui en compte aquestes reclamacions justes i raonables, de no fer-ho ens semblaria una falta de respecte cap a totes les persones que formem part d´aquesta entitat i un comportament gens justificable i totalment aliè a la normalitat del sector. És perfectament demostrable tot el que aquí hem detallat i mantindrem una ferma defensa de les nostres reclamacions. Ningú dubte, ni tan sols la Direcció del Grup, que el bon resultat de l´empresa es deu a l´esforç de la seva plantilla. Tenen l´obligació de compartir els beneficis amb els accionistes, també amb les persones que han fet que aquesta empresa arribi on és i tingui els beneficis que té, i TENEN TAMBÉ L´OBLIGACIÓ D´ESTABLIR ELS MECANISMES NECESSARIS QUE AFAVOREIXIN LA RECUPERACIÓ I MILLORA DEL CLIMA LABORAL.


Sabadell, 18 de febrer de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es