Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

Banc Sabadell, contra l´assetjament sexual?


15 02 05 Els últims estudis constaten que la seva incidència en el món laboral és del 18,3% (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail

Banc Sabadell, contra l´assetjament sexual?


Fa uns dies ens vam reunir amb la Direcció de Recursos Humans per explicar a l´empresa la nostra proposta per abordar l´assetjament sexual. Com no podia ser d’una altra manera, van coincidir amb nosaltres en el fet que qualsevol cas d´assetjament sexual és una situació inacceptable que s´ha d´identificar i solucionar.

Per part nostra, els vam presentar el nostre projecte per abordar aquesta qüestió. Es tracta d’un projecte que inclou quatre aspectes essencials:

 Una declaració política a tota la plantilla definint la posició de l´empresa en contra de l´assetjament sexual.

 Un procediment per a les reclamacions, que es concretaria en un protocol d´actuació, i la designació d´una persona per atendre i investigar els casos d´assetjament sexual que es denunciïn.

 Normes disciplinàries per als casos en què es constati que hi ha hagut assetjament sexual.

 Formació i comunicació a tota la plantilla sobre polítiques, procediments i conductes que constitueixen un comportament intolerable en el treball.

A la reunió, va sorgir la consideració que estàvem tractant un tema delicat, del qual desconeixíem la incidència real al grup. Els darrers estudis (*) constaten un 18,3% d´incidència en el món laboral, però encara no tenim dades concretes del sector financer. Com hem explicat en la nostra sèrie de quatre comunicats sobre aquest tema (que podeu trobar a la nostra pàgina web a «acció sindical/dona»), en el nostre sector es donen prou factors de risc per témer que la seva incidència es pugui apropar a aquest percentatge.

La nostra proposta a l´empresa té diversos objectius. D´una banda, assegurar l´atenció dels casos que hi hagi, la qual cosa també ens permetria conèixer la incidència del problema i comprovar si el risc es correspon amb les dades que tenim. De l´altra, volem posar en marxa polítiques de prevenció, a través de la comunicació i la formació de tota la plantilla. I, finalment, volem que l´empresa s´impliqui en aquest projecte.

L´assetjament sexual no és un fenomen nou. El que està canviant és la percepció que és un problema greu i que té efectes importants en qui ho pateix i que afecta, a més a més, el seu entorn personal i laboral, amb conseqüències sobre el treball. La diferència entre la manera com s´estableixen les relacions entre les persones en la nostra societat i l´assetjament sexual és que aquest es dóna en l´entorn laboral. A les circumstàncies personals de cadascú s´afegeix, així, un entorn on les relacions estan normativament estructurades i que el treball, o, millor dit, el sou que cobrem, és necessari per a la majoria de nosaltres. Això condiciona especialment les respostes i conductes que hom podria exercir en altres àmbits i potencia les circumstàncies personals (timidesa, ambigüitat, dubtes, impotència, etc.) de com es viu el succés.

El fet que passi en l´àmbit laboral i que aquest en condicioni de tal manera l’ocurrència posa de relleu la responsabilitat que tenim tots a l´hora d´afrontar-lo, els representants dels treballadors i, molt especialment, la direcció de l´empresa, ja que a ella correspon garantir un entorn no discriminatori i sense riscos.

L´empresa ha fet el primer pas d´escoltar-nos i hem coincidit en la importància d´aquest tema, sigui quina sigui la incidència que té. S´ha compromès a plantejar-lo en el Comitè d´Ètica Corporativa. És un pas, però en caldran més i, tard o d´hora, s´hauran de fer. Per què no ara?


Sabadell, febrer de 2005

(*) El acoso sexual en el trabajo en España, fet per Fea 21, S.L; Begoña Pernas, Josefina Olza i Marta Román i editat per la Secretaria Confederal de la Dona de CCOO (2000).