Archivado en Comunicats, Salari

Aplicació del Pacte d’Homologació de la plantilla de Banco Atlántico

20 01 05 Mantenim converses amb la direcció de recursos humans sobre les diferents incidències que es produeixen en l´aplicació del Pacte d´Homologació de condicions laborals. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Informació sobre l’aplicació del Pacte d’Homologació de la plantilla de Banco Atlántico


Us informem del resultat de les converses que mantenim amb la Direcció de Recursos Humans sobre las diverses incidències que es produeixen en l’aplicació del Pacte d’Homologació de condicions laborals. Igualment, aprofitem aquesta informació per comunicar les compensacions definitives per formació per a la plantilla que prové de Banco Atlántico. Compensacions per formacióLa compensació per la formació que hi havia en un inici:  Administratiu bàsic 180 euros  Administratiu avançat 360 euros  Gestor comercial 180 euros  Sotsdirector 360 euros  Director 180 euros  Tutor 600 euros ha estat augmentada pel comitè de direcció de la manera següent:Han aprovat que tots els administratius que han fet la formació del perfil d’administratiu bàsic passin a percebre l’assignació de 360 euros (perfil d’administratiu avançat). A més a més, tots els imports seran augmentats un 50% als empleats i empleades que hagin fet més de la meitat de la seva formació fora de la seva jornada laboral, més una assignació lineal de 120 euros a tots els administratius i 4 dies de vacances per a tota la plantilla, que s’han de fer abans del dia 31 de maig de 2005.Aquests imports es cobraran a la nòmina de gener i s’obre un període de dos mesos per estudiar reclamacions eventuals. D’altra banda, lamentem que, malgrat les nostres reclamacions insistents, la direcció d’aquesta empresa s’ha negat sistemàticament a reconèixer i compensar d’alguna manera els empleats de Banc Sabadell per l’esforç que han fet i fan en aquesta integració. Tothom ho ha de recordar per a les exigències futures que van «més enllà del deure». Préstecs hipotecarisUs recordem que el termini per incorporar els crèdits hipotecaris a les noves condicions de Banc Sabadell acaba el 31 de març. Cal posar-se en contacte amb l’oficina i fer la sol·licitud corresponent. Hi ha una incidència amb el banc per traspassar tots els crèdits hipotecaris. Molts d’aquests crèdits es van formalitzar com a hipotecaris de clients, però amb condicions d’empleats. Atès que no se sap quants crèdits d’aquest tipus van ser per a primer habitatge, estem negociant amb el banc una solució que permeti, a la majoria d’empleats que ho desitgin, traspassar els seus préstecs a les noves condicions pactades en l’acord d’homologació. De moment, tots els qui vulguin fer el canvi ho han de demanar a la seva oficina. Assegurances complementàries o de cònjugeL’empleat o empleada que tingui una assegurança complementària o de cònjuge pot sol·licitar a BanSabadell Vida (telèfon 937 289 920) que li faci el càlcul corresponent. Comptarà amb el 35% de descompte que es fa al personal. La setmana pròxima ens trobarem amb responsables d’aquesta filial per tal de demanar que facin una campanya informativa sobre aquesta qüestió. També plantejarem l’assumpte del descompte per a l’assegurança de vida, que, en el cas dels préstecs hipotecaris, afecta amb caràcter obligatori tota la plantilla del grup i que considerem que té un preu que s’hauria de millorar. Ajuda alimentàriaEl banc continua sense acceptar el pagament dels tiquets de dinar. Malgrat que CCOO insisteix sobre aquesta qüestió, no hem trobat al banc la sensibilitat desitjada. És un problema que afecta tota la plantilla del Banc, independentment de la procedència. Nosaltres creiem que qui prolonga la seva jornada i torna a la tarda, a banda de les consideracions òbvies de voluntarietat i del pagament de les hores extres, hauria de tenir dret, com a mínim, a cobrar el tiquet de dinar, tal com estableix el conveni per a la jornada partida. Amb o sense contracte de jornada partida, la veritat és que moltes persones del Banc treballen a la tarda i han d’anar a dinar fora de casa seva, la qual cosa implica una despesa extra que no se’ls recompensa. Us aconsellem que, atès que la decisió del banc d’eliminar els tiquets de dinar es basa en l’argument que la jornada especial que donava accés als tiquets no és necessària i que l’horari és de 8.00 a 15.00 h, sigueu respectuosos amb la normativa laboral i compliu escrupolosament la jornada de 8.00 a 15.00 h.  Absorcions de millora voluntàriaTenim l’obligació d’informar que l’empresa ens ha comunicat que procedirà, amb caràcter general, a absorbir l’increment del quart de paga de beneficis, que s’abonarà el mes de març, als empleats i empleades que vénen de l’Atlántico i percebien el concepte retributiu anomenat «assignació voluntària» (ara incorporat a la nòmina com a «millora voluntària» que es percep en dotze mensualitats). Heu de comprovar que aquesta absorció (x12) no superi l’increment esmentat del quart de paga de beneficis. Tot i que no estem d’acord amb aquesta mesura, valorem el fet que els increments de paga de beneficis –cosa que no passa amb la «millora voluntària»– passen a ser salari consolidat pensionable. Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres.


Sabadell, gener de 2005


COMFIA-CCOO secció sindical del Grup Banc Sabadell

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es