Archivado en Comunicats, Previsio Social

Prejubilacions contra reserves

14 12 04 (COMFIA-CCOO) ha reclamat al Banc d´Espanya que reconsideri la seva posició i permeti a la banca prejubilar contra reserves, per evitar que cents i potser milers de treballadors i treballadores vegin afectades les seves prejubilacions per aquest impediment i es causi un gran impacte al compte de resultats de les entitats. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


CCOO reclama al Banc d´Espanya que reconsideri la seva posició i permeti prejubilar contra reserves


La Federació de Serveis Financers i Administratius de Comissions Obreres (COMFIA-CCOO) ha reclamat al Banc d´Espanya que reconsideri la seva posició i permeti a la banca prejubilar contra reserves, per evitar que cents i potser milers de treballadors i treballadores vegin afectades les seves prejubilacions per aquest impediment i es causi un gran impacte al compte de resultats de les entitats.Per a COMFIA–CCOO el comunicat del banc emissor descartant la possibilitat de carregar contra reserves les prejubilacions és negatiu, per extemporani, en produir-se a 17 dies de tancar l´exercici, i pels problemes tan laborals com de resultats que se’n poden derivar. És conegut per tothom que les Normes Internacionals de Comptabilitat, en vigor a Espanya a partir de l´1 de Gener de 2005, no permeten aquesta pràctica, que és habitual a Espanya. També és conegut però, que en els últims anys aquesta pràctica ha permès una reordenació no traumàtica del sector i ha facilitat, especialment en els processos de fusió, un consens i uns compromisos de solucions ordenades en la reestructuració de les plantilles. Aquest any que s´han produït dos importants fusions, Barclays-Zaragozano i Sabadell-Atlántico, i quan encara subsisteixen necessitats de les fusions de SCH i BBVA, no sembla el moment d’acabar amb aquesta pràctica. Els bancs, i sobretot els grans, van ampliar els seus plans de prejubilacions el Setembre, a conseqüència del que es va interpretar com a senyal positiu del Banc d´Espanya sobre la possibilitat de carregar contra reserves. És imprescindible que el banc supervisor arribi a un acord amb les entitats que els hi permeti carregar a reserves almenys una part de les prejubilacions i la resta contra resultats, perquè, en cas contrari, sembla ser que l´impacte no seria assumible pel compte de resultats i podria suposar un problema per a centenars de treballadors i treballadores que es poden veure afectats, si es redueixen el nombre de les prejubilacions oferires. El cost mitjà estimat per prejubilació és d´uns 210.354 euros (uns 35 milions de les antigues pessetes), la qual cosa en el cas dels dos grans consumiria de 35.000 a 40.000 milions de les antigues pessetes (210’35 a 240’40 milions d´euros), si es produeixen totes les sortides anticipades previstes i/o compromeses. Un important nombre de treballadors i treballadores corren el risc de no poder-se prejubilar si ara la banca retalla el nombre de baixes oferires, a més de l´impacte que pugui tenir sobre la cotització de les accions, si es costeja contra resultats, i això obliga a les empreses a revisar a la baixa les seves previsions de beneficis. Confiem que la decisió comunicada no sigui definitiva i que el Banc d´Espanya pugui reconsiderar la seva posició. Això facilitaria fer possible el consens compromès en el nostre sector per reordenar les plantilles, tant aquest any com en el futur, i afavoriria igualment la bona salut del nostre sistema financer.


14 de Desembre de 2004

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es