Archivado en Comunicats, Previsio Social

Prejubilacions contra reserves


14 12 04 (COMFIA-CCOO) ha reclamat al Banc d´Espanya que reconsideri la seva posició i permeti a la banca prejubilar contra reserves, per evitar que cents i potser milers de treballadors i treballadores vegin afectades les seves prejubilacions per aquest impediment i es causi un gran impacte al compte de resultats de les entitats. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail

CCOO reclama al Banc d´Espanya que reconsideri la seva posició i permeti prejubilar contra reserves


La Federació de Serveis Financers i Administratius de Comissions Obreres (COMFIA-CCOO) ha reclamat al Banc d´Espanya que reconsideri la seva posició i permeti a la banca prejubilar contra reserves, per evitar que cents i potser milers de treballadors i treballadores vegin afectades les seves prejubilacions per aquest impediment i es causi un gran impacte al compte de resultats de les entitats.Per a COMFIA–CCOO el comunicat del banc emissor descartant la possibilitat de carregar contra reserves les prejubilacions és negatiu, per extemporani, en produir-se a 17 dies de tancar l´exercici, i pels problemes tan laborals com de resultats que se’n poden derivar. És conegut per tothom que les Normes Internacionals de Comptabilitat, en vigor a Espanya a partir de l´1 de Gener de 2005, no permeten aquesta pràctica, que és habitual a Espanya. També és conegut però, que en els últims anys aquesta pràctica ha permès una reordenació no traumàtica del sector i ha facilitat, especialment en els processos de fusió, un consens i uns compromisos de solucions ordenades en la reestructuració de les plantilles. Aquest any que s´han produït dos importants fusions, Barclays-Zaragozano i Sabadell-Atlántico, i quan encara subsisteixen necessitats de les fusions de SCH i BBVA, no sembla el moment d’acabar amb aquesta pràctica. Els bancs, i sobretot els grans, van ampliar els seus plans de prejubilacions el Setembre, a conseqüència del que es va interpretar com a senyal positiu del Banc d´Espanya sobre la possibilitat de carregar contra reserves. És imprescindible que el banc supervisor arribi a un acord amb les entitats que els hi permeti carregar a reserves almenys una part de les prejubilacions i la resta contra resultats, perquè, en cas contrari, sembla ser que l´impacte no seria assumible pel compte de resultats i podria suposar un problema per a centenars de treballadors i treballadores que es poden veure afectats, si es redueixen el nombre de les prejubilacions oferires. El cost mitjà estimat per prejubilació és d´uns 210.354 euros (uns 35 milions de les antigues pessetes), la qual cosa en el cas dels dos grans consumiria de 35.000 a 40.000 milions de les antigues pessetes (210’35 a 240’40 milions d´euros), si es produeixen totes les sortides anticipades previstes i/o compromeses. Un important nombre de treballadors i treballadores corren el risc de no poder-se prejubilar si ara la banca retalla el nombre de baixes oferires, a més de l´impacte que pugui tenir sobre la cotització de les accions, si es costeja contra resultats, i això obliga a les empreses a revisar a la baixa les seves previsions de beneficis. Confiem que la decisió comunicada no sigui definitiva i que el Banc d´Espanya pugui reconsiderar la seva posició. Això facilitaria fer possible el consens compromès en el nostre sector per reordenar les plantilles, tant aquest any com en el futur, i afavoriria igualment la bona salut del nostre sistema financer.


14 de Desembre de 2004