Archivado en Comunicats

Landscape - sensibilitat "zero"

10 11 2004 El comitè executiu del Grup Banc Sabadell no està pereocupat per la situació de la seva plantilla i no li fa res deteriorar les seves condicions laborals. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) , RSE Sostenibilidad (RSE Sostenibilidad) ,


pdf print pmail


LANDSCAPE - SENSIBILITAT "ZERO"


La tàctica del frontó Pràcticament fa quasi dos anys que l´empresa ens va notificar que un important nombre de persones es traslladaria al centre corporatiu de Sant Cugat del Vallés (Landscape). Immediatament, des de CCOO vàrem comprendre que aquest trasllat implicava un enorme perjudici econòmic i en temps de desplaçament per a la immensa majoria dels afectats. A més a més, encara va fer més difícil per a moltes persones el de per si difícil equilibri entre la vida personal i la laboral. Com que sembla que per a la direcció de l´empresa i de recursos humans “les persones que anaven al nou centre estaven absolutament satisfetes, contentes i desitjoses de traslladar-se a tan paradisíac indret”, ens va costar fer entendre a l´empresa la seva miopia. En aquell moment, per posar de manifest la necessitat de fer el trasllat amb acords que compensessin al màxim aquests inconvenients, es van iniciar campanyes col·lectives (realització d´una enquesta, el resultat de la qual es va fer arribar a Josep Permanyer, i recollida de firmes), públiques (concentració a la Plaça Catalunya) i de reclamació davant dels àmbits de direcció de l´empresa. Llavors els vàrem plantejar, i ara també ho fem, la necessitat de compensar econòmicament el trasllat, de facilitar mitjans de transport col·lectiu d´empresa, d´abaratir el cost del menjador, de flexibilitzar l´horari. Vàrem mantenir continus contactes amb Josep Permanyer, amb Juan-Cruz Alcalde, amb Enric Badia. No obstant això, tot va ser inútil. L´empresa només va concedir una minsa compensació econòmica a les persones que, "objectivament", es perjudiqués en el trasllat... i que no tinguessin certa categoria... i que no fessin determinades funcions. Aquesta "concessió altruista" caduca als cinc anys des del trasllat del primer grup de persones. Per tant, els que ara s´hi instal·lin rebran aquest plus durant menys temps que els que hi vàrem arribar primer. Durant aquests mesos d´octubre i novembre s´ha produït un nou trasllat massiu a Sant Cugat. En total, es traslladen unes 150 persones de la Direcció d´Organització i Recursos. Ara, amb aquest nou trasllat hem tornat a reclamar a Juan-Cruz Alcalde l´establiment d´un acord que millori les condicions del personal traslladat. Ni ens ha contestat. Sense sensibilitat La responsabilitat en la manera com s´ha fet el trasllat, la negativa repercussió d´aquest en el poder adquisitiu i en la vida de les persones que s´han "mudat" de centre de treball; la manca de voluntat per arribar a un acord amb els representants dels treballadors i de les treballadores és directament imputable a la direcció de l´empresa i de recursos humans. No totes les empreses actuen, davant les mateixes circumstàncies, de la mateixa manera; el Grupo Santander va arribar, l´abril del 2004, i en una situació similar (Ciudad Grupo Santander, a Boadilla del Monte), a un acord amb els representants sindicals. En aquest acord es concretava, entre altres coses:  Una jornada d´horari partit flexible, lliurant tots els dissabtes de l´any.  Servei de menjador gratuït.  S´assegura una retribució extraconveni mínima, excloses les percepcions de caràcter variable, de 2.500 euros anuals.  Transport dels empleats i de les empleades mitjançant autobusos contractats per l´empresa.  Si la persona utilitza un mitjà de transport particular per anar al centre de treball, es percebrà com a ajuda un plus de transport de 900 euros anuals, revalorables cada any.  Ampliació de l´assegurança de vida.  Bestretes especials per adquirir un vehicle propi. Seria lògic pensar que la pressió que varen fer els sindicats fou molt forta, però la diferència no està en l´esforç sindical (al Grupo Santander ni tan sols es van fer concentracions per arribar a l´acord), sinó en els que manen i gestionen l´empresa. Emilio Botín volia que Boadilla fos un paradigma de ciutat financera i que la seva plantilla acollís el trasllat de manera positiva, i per això apostà per la firma d´un acord de condicions econòmiques i socials que a nosaltres ens sembla prou bo. El Comitè Executiu del Grup Banc Sabadell no està gens preocupat per la situació de la seva plantilla. En absolut. Cap dels màxims dirigents d´aquesta entitat, començant per Josep Oliu i continuant per Joan Maria Nin o Juan-Cruz Alcalde, sembla que creguin necessari no ja millorar, sinó no deteriorar les condicions laborals del seu personal. Així, en la pràctica, a la majoria de persones traslladades els ha minvat el seu salari; la seva economia ha estat penalitzada per l´increment en despeses de menjar i desplaçament, i la seva vida s´ha trastornat per la dificultat de conciliar treball i vida personal. Res d´això preocupa a qui gestiona aquesta organització. Són els responsables d´aquesta entitat els que contínuament ens fallen, els que són absolutament insensibles a les necessitats de la plantilla. Sincerament, dubtem molt que ningú pugui declarar aquesta empresa com a "socialment responsable". No obstant això, CCOO tornarà a reclamar tant com calgui un acord similar al de Boadilla. En paral·lel, instem tota la plantilla de l´edifici Landscape que, educadament, s´adreci a l’empresa amb el següent text: Sr. Joan Maria Nin Conseller Delegat Amb aquesta carta, li sol·licitem que es tingui més sensibilitat per avaluar i tenir en compte les repercussions econòmiques negatives i personals que comporta per a la majoria de persones el trasllat al centre corporatiu de Sant Cugat del Vallés. Entenc que és justa i necessària una millora substancial en alguns aspectes, com pot ser abaratir el cost del servei de menjador, habilitar un servei col·lectiu i gratuït de transport, garantir un servei de pàrquing amb places suficients per a tothom que es desplaci en vehicle particular, flexibilitzar l´horari, compensar econòmicament de manera realista el greuge causat pel trasllat, etc. Molt atentament, (firma) Nom i cognoms __________________________________


Sant Cugat del Vallés, novembre de 2004

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es