Archivado en Comunicats, Ocupacio

Nou horari a Banca d´Empreses

26 05 2004 La direcció de Banca d´Empreses ha decidit establir l´horari partit de conveni a les oficines de BE, s´acaba així amb una situació conflictiva que obligava la plantilla a fer horari partit gairebé tot l´lany. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Nou horari a Banca d´Empreses


El Comitè de Direcció de Banca d´Empreses ha decidit, per fi, aplicar l´horari partit de Conveni a les oficines de Banca d´Empreses. Des del dia 24 el personal d´aquestes oficines ha passat a tenir jornada intensiva de 8 a 15 hores fins el 30 de setembre. A més, atès que el clausulat annex al contracte que van signar estableix un horari (jornada intensiva des del 1 de maig fins al 31 d´octubre) que fins i tot millora el de Conveni, mantindran la compensació econòmica de 277 euros mensuals acordada verbalment, per als dies que efectivament realitzin horari partit des del 1 fins el 23 de maig i des del 1 al 30 d´octubre. Així s´ha comunicat oficialment des de la Direcció de Banca d´Empreses. Quan al setembre de 2002 es va obrir la primera oficina pilot de BE, amb un horari partit d´atenció al públic que anava des de gener a desembre i en el qual només es realitzava jornada intensiva el mes d´agost, vam advertir a la Direcció de Recursos Humans que, tret que contractessin més personal, la jornada que, verbalment, acordaven amb l´empleat o l’empleada vulnerava el Conveni i que aquesta decisió ens abocava al conflicte laboral. A maig de 2003 es fa evident l´incompliment de l´horari partit establert en Conveni (jornada intensiva de 8 a 15 hores des del 23 de maig fins el 30 de setembre) i, en conseqüència, vam presentar denúncia davant la Inspecció de Treball de Madrid. En paral·lel, l´empresa va continuar obrint oficines de BE amb el mateix horari, encara que l´annex al contracte que signaven els treballadors i les treballadores era perfectament legal ja que, com hem comentat abans, millorava el de Conveni i el que es feia era un acord verbal de realitzar horari partit tot l´any, excepte agost, a canvi d´una compensació econòmica. Davant la persistència de l´empresa a mantenir aquest horari, vam presentar denúncia a Astúries i havíem anunciat l’intenció de presentar denúncies a cada província on s´obrissin oficines de BE amb aquest horari. Des de la secció sindical de CCOO ens felicitem per aquesta assenyada decisió que, sens dubte, ha tingut molt a veure amb la pressió sindical, però en la qual també ha incidit de manera important la negativa de la plantilla a realitzar aquest horari, sobretot en alguns territoris. Creiem que s´ha posat de manifest que moltes persones, cada vegada més, valoren la seva qualitat de vida per sobre de qüestions exclusivament econòmiques. Continuarem informant.


Sabadell, 26 de maig de 2004

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es