Archivado en Comunicats, Ocupacio

Nou horari a Banca d´Empreses


26 05 2004 La direcció de Banca d´Empreses ha decidit establir l´horari partit de conveni a les oficines de BE, s´acaba així amb una situació conflictiva que obligava la plantilla a fer horari partit gairebé tot l´lany. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail

Nou horari a Banca d´Empreses


El Comitè de Direcció de Banca d´Empreses ha decidit, per fi, aplicar l´horari partit de Conveni a les oficines de Banca d´Empreses. Des del dia 24 el personal d´aquestes oficines ha passat a tenir jornada intensiva de 8 a 15 hores fins el 30 de setembre. A més, atès que el clausulat annex al contracte que van signar estableix un horari (jornada intensiva des del 1 de maig fins al 31 d´octubre) que fins i tot millora el de Conveni, mantindran la compensació econòmica de 277 euros mensuals acordada verbalment, per als dies que efectivament realitzin horari partit des del 1 fins el 23 de maig i des del 1 al 30 d´octubre. Així s´ha comunicat oficialment des de la Direcció de Banca d´Empreses. Quan al setembre de 2002 es va obrir la primera oficina pilot de BE, amb un horari partit d´atenció al públic que anava des de gener a desembre i en el qual només es realitzava jornada intensiva el mes d´agost, vam advertir a la Direcció de Recursos Humans que, tret que contractessin més personal, la jornada que, verbalment, acordaven amb l´empleat o l’empleada vulnerava el Conveni i que aquesta decisió ens abocava al conflicte laboral. A maig de 2003 es fa evident l´incompliment de l´horari partit establert en Conveni (jornada intensiva de 8 a 15 hores des del 23 de maig fins el 30 de setembre) i, en conseqüència, vam presentar denúncia davant la Inspecció de Treball de Madrid. En paral·lel, l´empresa va continuar obrint oficines de BE amb el mateix horari, encara que l´annex al contracte que signaven els treballadors i les treballadores era perfectament legal ja que, com hem comentat abans, millorava el de Conveni i el que es feia era un acord verbal de realitzar horari partit tot l´any, excepte agost, a canvi d´una compensació econòmica. Davant la persistència de l´empresa a mantenir aquest horari, vam presentar denúncia a Astúries i havíem anunciat l’intenció de presentar denúncies a cada província on s´obrissin oficines de BE amb aquest horari. Des de la secció sindical de CCOO ens felicitem per aquesta assenyada decisió que, sens dubte, ha tingut molt a veure amb la pressió sindical, però en la qual també ha incidit de manera important la negativa de la plantilla a realitzar aquest horari, sobretot en alguns territoris. Creiem que s´ha posat de manifest que moltes persones, cada vegada més, valoren la seva qualitat de vida per sobre de qüestions exclusivament econòmiques. Continuarem informant.


Sabadell, 26 de maig de 2004