Archivado en Comunicats

Permís individual de formació

29 04 04 Convocatòria per al curs 2003-04. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


PERMISOS INDIVIDUALS DE FORMACIÓ


Els permisos individuals de formació afavoreixen el desenvolupament personal i professional Ja es poden demanar els permisos individuals de formació per a les accions formatives del curs acadèmic 2003-04. Aquests permisos, emmarcats dins dels acords nacionals de formació contínua, són per millorar la capacitat professional i/o personal dels treballadors i les treballadores, evitar-ne l’estancament, facilitar l’adaptació als canvis i disminuir les conseqüències dels processos de reestructuració. Tot seguit us detallem algunes de les característiques principals.

• Els estudis han de ser presencials i han d’estar reconeguts per una titulació oficial, és a dir emesa per qualsevol Administració Pública.

• Amb aquests ajuts podràs gaudir fins a 200 hores de la teva jornada laboral per dedicar-les als teus estudis, sense disminuir les teves retribucions salarials.

• Per sol•licitar el teu Permís Individual de Formació retribuït hauràs d’haver prestat almenys un any de servei en l’empresa quan s’iniciï el permís.

• L’empresa t’ha de facilitar el model normalitzat de sol•licitud, també el pots trobar a la pàgina web: www.fundaciontripartita.org o ens el pots demanar a nosaltres.

• Hauràs de presentar la sol•licitud del permís a la Direcció de l´empresa, fent-hi constar els estudis que fas, el lloc d’impartició, la durada del permís i el calendari d´execució.

• Una vegada obtinguda l’autorització de l’empresa, podràs gaudir del permís. Estudiar o treballar? És qüestió de temps. Demana el permís individual de formacióDes de CCOO us volem animar a tots els qui reuniu les condicions necessàries a demanar aquest dret que pretén minvar les dificultats de compaginar treball i estudis.

Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb els delegats de CCOO.


Sabadell, abril de 2004

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es