Archivado en Comunicats

Permís individual de formació


29 04 04 Convocatòria per al curs 2003-04. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail

PERMISOS INDIVIDUALS DE FORMACIÓ


Els permisos individuals de formació afavoreixen el desenvolupament personal i professional Ja es poden demanar els permisos individuals de formació per a les accions formatives del curs acadèmic 2003-04. Aquests permisos, emmarcats dins dels acords nacionals de formació contínua, són per millorar la capacitat professional i/o personal dels treballadors i les treballadores, evitar-ne l’estancament, facilitar l’adaptació als canvis i disminuir les conseqüències dels processos de reestructuració. Tot seguit us detallem algunes de les característiques principals.

• Els estudis han de ser presencials i han d’estar reconeguts per una titulació oficial, és a dir emesa per qualsevol Administració Pública.

• Amb aquests ajuts podràs gaudir fins a 200 hores de la teva jornada laboral per dedicar-les als teus estudis, sense disminuir les teves retribucions salarials.

• Per sol•licitar el teu Permís Individual de Formació retribuït hauràs d’haver prestat almenys un any de servei en l’empresa quan s’iniciï el permís.

• L’empresa t’ha de facilitar el model normalitzat de sol•licitud, també el pots trobar a la pàgina web: www.fundaciontripartita.org o ens el pots demanar a nosaltres.

• Hauràs de presentar la sol•licitud del permís a la Direcció de l´empresa, fent-hi constar els estudis que fas, el lloc d’impartició, la durada del permís i el calendari d´execució.

• Una vegada obtinguda l’autorització de l’empresa, podràs gaudir del permís. Estudiar o treballar? És qüestió de temps. Demana el permís individual de formacióDes de CCOO us volem animar a tots els qui reuniu les condicions necessàries a demanar aquest dret que pretén minvar les dificultats de compaginar treball i estudis.

Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb els delegats de CCOO.


Sabadell, abril de 2004