Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Revisions mèdiques

19 04 04 L´empresari ha de garantir als seus treballadors la vigilància periòdica de l´estat de salut en funció dels riscos inherents del treball. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Revisions mèdiques


L´empresari ha de garantir als seus treballadors la vigilància periòdica de l´estat de salut en funció dels riscos inherents del treballFins a l´any 2002, tots els treballadors teníem dret a una revisió mèdica cada dos anys. Aquesta revisió era de caràcter general i assumida per la mútua patronal que l´empresa tenia contractada. A partir del 2002 però, i en compliment del que diu la Llei de prevenció de riscos laborals, aquesta revisió té una modificació substancial: l´empresari ha de garantir als seus treballadors la vigilància periòdica de l´estat de salut en funció dels riscos inherents del treball.El Banc Sabadell, com segurament sabreu, ha estipulat que les revisions mèdiques es faran amb la periodicitat de tres anys per a les persones més joves de 30 anys, de dos anys per als treballadors de 31 a 44 anys i anual per als treballadors a partir de 45 anys. En un principi, tenim poca cosa a dir, només que resulta paradoxal aquesta distribució per franges d´edat, ja que entenem que un risc laboral tant incideix en una persona de 20 anys que en una altra de 50.Existeix un protocol elaborat pel Ministeri de Sanitat que estableix com a proves bàsiques la valoració de la funció visual, la valoració osteomuscular i la valoració de la càrrega mental que el Banc de Sabadell no el té en compte.Ara bé, aquesta premissa té més força en analitzar el tipus de revisió que ens fan. Existeix un protocol elaborat pel Ministeri de Sanitat que estipula com ha de ser la revisió mèdica dels treballadors que la seva tasca principal és el treball amb pantalles de visualització de dades, com és el nostre cas. Com es pot suposar, en aquesta empresa s´incompleix. En aquest protocol s´estableix com a proves bàsiques la valoració de la funció visual, la valoració osteomuscular i la valoració de la càrrega mental. En les revisions mèdiques contractades pel Banc no es tenen en compte aquestes proves, ja que l´empresa ha optat per un sistema més estandarditzat i possiblement més econòmic.Hi ha altres aspectes que cal considerar com la uniformització de la revisió mèdica a tots els empleats. Considerem que és tant empleat del Grup Banc Sabadell una persona que estigui treballant a Madrid o a Sabadell o a Màlaga i, en canvi, la revisió efectuada no sempre és la mateixa. Un altre aspecte que cal destacar són les condicions del lloc on es realitza aquesta revisió i el possible desplaçament. Hi ha persones que poden fer la revisió al mateix edifici on treballen i en canvi d´altres s´han de desplaçar més de 100 km sense que l´empresa posi mitjans ni aboni el cost que això suposa per als treballadors, la qual cosa és totalment injusta i farem el que calgui per modificar aquesta situació.Hi ha persones que per fer la revisió mèdica s´han de desplaçar més de 100 km sense que l´empresa posi mitjans ni aboni el cost que això suposa per als treballadorsSi analitzem el perquè d´aquest canvi de voler relacionar les revisions amb els riscos que podem patir en el lloc de treball, té el sentit que es detectin situacions anòmales i es corregeixin. Qüestió que en aquesta empresa de moment tampoc es fa.Si fem un pas més en la nostra denúncia, observem que ara l´empresa nega el dret de fer la revisió mèdica a un grup de persones que en el seu dia no van donar l´autorització al Servei de Prevenció pel tractament de les seves dades mèdiques.Per tant, des de CCOO, digui el que digui l´empresa, continuarem reclamant que tothom sense excepcions tingui dret a una revisió mèdica en condicions i que aquesta revisió sigui segons el que s´ha estipulat pels organismes oficials que, en definitiva, són els que hi entenen.


Sabadell, abril de 2004

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es