Archivado en Comunicats, Salari

Nòmina de març 2004

29 03 2004 Actualització de les taules salarials segons conveni. Pagament d´endarreriments del 2,5 % del salari cobrat l´any 2004. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Nòmina de març

Actualització de les taules salarials segons conveni Pagament d´endarreriments del 2,5 % del salari cobrat l´any 2004

La publicació del conveni col·lectiu en el BOE de 10 de març suposa l´actualització i regularització en la pròxima nòmina de març dels salaris cobrats fins a la data. Tots els conceptes salarials de conveni a la nòmina -els més habituals són A.01 Sou Base, B.01 Antiguitat, B.02 Antiguitat Tècnic (només tècnics), C.16 Plus Polivalència (només administratius), E.03 Plus Qualitat Treball i J.02 Bossa de Vacances - seran incrementats en un 2,75 %, pactat per a l´any 2003, que fins ara es venia cobrant en un sol concepte "Increment a Compte del Conveni", i sobre aquest càlcul s´aplicarà el 2,50 % de l´any 2004. Per a comprovar-ho, multiplicarem els conceptes de conveni de l´última nòmina por 1,053187 i obtindrem els nous imports. Pagament d´endarreriments del 2,75 % sobre els beneficis socials percebuts el 2003 i del 2,5 % sobre els del 2004 En compliment del Pacte d´Homologació de Condicions Sòcio-Laborals, hem de cobrar endarreriments sobre els beneficis socials que s´han cobrat des de gener de 2003 fins a la data. Ens han de liquidar el 2,75% sobre els imports percebuts per J.11 Economat (nòmina gener-2003), J.07 Ajuda Escolar (nòmina novembre-2003), J.08 Cistella de Nadal (nòmina desembre-2003) i d´altra banda el 2,5% sobre el J.11 Economat (nòmina gener-2004) una vegada li hem incrementat el 2,75% corresponent a l´any 2003. Aportacions al pla de pensions En actualitzar-se les taules salarials de conveni, el reglament del Pla recull que s´han de posar al dia les aportacions definides que l´empresa ha desemborsat el 2003 i el 2004, per tot això, les quantitats a aportar són les següents:COL·LECTIU => A A1 B
Regularització any 2003 7,44 € 7,44 € 7,44 €
Regularització any 2004 17,54 € 17,54 € 22,95 €
TOTAL 24,98 € 24,98 € 30,39 €
Col·lectiu A: Amb antiguitat en banca anterior al 08-03-1980 i al 03-11-1990 en el Banc. Col·lectiu A1: Amb antiguitat en banca anterior al 08-03-1980 i al 16-11-2002 en el Banc. Col·lectiu B: Amb antiguitat en banca posterior al 08-03-1980.
Per a qualsevol dubte al respecte restem a la vostra disposició.


Sabadell, 29 de març de 2004

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es