Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

Assetjament sexual a la feina

03 05 05 L’assetjament sexual és la conducta verbal o física de caràcter sexual, o altres comportaments fonamentats en el sexe, que vulneren la dignitat de l’home i la dona en el lloc de treball i que són considerats ofensius i no desitjats per la persona que els pateix.


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


ASSETJAMENT SEXUAL A LA FEINA


La Secretaria Confederal de la Dona de CCOO presenta l’informe «L’assetjament sexual en el lloc de treball a Espanya»

«L’assetjament sexual és la conducta verbal o física de caràcter sexual, o altres comportaments fonamentats en el sexe, que vulneren la dignitat de l’home i la dona en el lloc de treball i que són considerats ofensius i no desitjats per la persona que els pateix.»


Sobre l´assetjament sexual es té, en general, una visió tòpica com un fet aïllat, propi d’empreses endarrerides i petites amb treballadores en situació de precarietat laboral. L’assetjament sexual, però, no és una conducta aïllada, ni extraordinària, ni tampoc afecta tots dos sexes per igual. Segons l’estudi fet per la Secretaria Confederal de la Dona de CCOO, un 18,3 per cent de les dones treballadores espanyoles han patit alguna vegada una situació d’assetjament sexual.


També es pensa que l’assetjament es dóna entre persones de diferent nivell jeràrquic, en relació a les treballadores subordinades, i tampoc és així, ja que l´assetjament sexual es dóna sovint entre persones del mateix nivell. Tots els casos són detestables, encara que la diferència jeràrquica o el fet que la víctima estigui en situació de precarietat laboral (contracte temporal, ETT...) constitueix un agreujant per a l´assetjador.


Aquest estudi també s´ocupa del denominat assetjament ambiental, que afecta un gran nombre de treballadores, el 50,4 per 100, que pateixen de manera reiterada acudits de contingut sexual, comentaris sobre el cos o la vestimenta, que, emparant-se sota una suposada companyonia, són vexatòries per a les dones. Aquest tipus d’assetjament, encara que inicialment es consideri lleu, contribueix a crear un ambient hostil i pot desencadenar situacions d´assetjament greu.

Moltes vegades, les dones que viuen aquesta situació es troben amb la disjuntiva que, si es queixen de seguida, són acusades d’exagerades, i si esperen un temps, l’acusació és d’haver consentit. En qualsevol dels casos hi ha una culpabilització de la víctima, que només s’acaba quan es resol la situació sense perjudicis més grans per a qui l’ha patit.

Els casos d’assetjament sexual, que es poden donar tant entre persones d´igual com de diferent nivell, en la pràctica no es denuncien, perquè la víctima prefereix passar inadvertida i acostuma a pensar que és problema només seu aconseguir que l’assetjador cessi en la seva obstinació. Està demostrat que aquest no és un problema individual i que únicament cessarà si s´adverteix l´assetjador des d´una instància superior i, si cal, se´l sanciona.

El 62 per 100 de les dones que es troben en aquesta situació intenten evitar el seu assetjador; fins i tot en algunes ocasions opten per abandonar la feina com a única manera d´acabar amb l’assetjament. En molts casos també s´arriba a una baixa laboral por depressió, a causa de l’estrès produït pel fet d´aguantar la situació. Solament el 3 per 100 de les treballadores que han patit assetjament han posat una denúncia davant les autoritats judicials.

El motiu pel qual les denúncies són escasses va lligat, essencialment, a la falta de confiança de les treballadores que la denúncia prosperi i a la por que, a sobre, es converteixi en un factor que encara les perjudiqui més. Si a més les treballadores estan en una situació laboral precària, encara és més difícil que es plantegin un conflicte a l´empresa, tot plegat unit a l’opinió social sobre aquest tipus de conductes. No s´ha d´oblidar, com assenyala l´estudi, que el 36,7 per 100 dels treballadors homes considera que les acusacions d’assetjament sexual són una «arma» que utilitzen les dones en contra seva.

La realitat demostra que és molt difícil aportar proves d´una conducta que freqüentment s´esdevé sense testimonis, i això desanima moltes víctimes a emprendre les accions legals oportunes. Per això cal que, en aquest tipus de situacions, s´estableixi un procediment específic d´actuació que sigui ràpid, confidencial i eficaç i que propiciï el cessament immediat de la conducta.

CCOO defensem la necessitat que aquestes conductes desapareguin de la nostra societat i de l’empresa. Per a això es necessita particularment la voluntat decidida, tant dels sindicats com de les empreses, d´impulsar accions que contribueixin a eradicar l´assetjament.

CCOO proposa que en les empreses dels diferents sectors s’adopti la Resolució de la Unió Europea sobre el respecte a la dignitat de l´home i de la dona en la feina, que inclou les actuacions que cal emprendre en aquestes situacions. A més a més, volem negociar amb les empreses l’elaboració i l’aplicació d´un Protocol per a l´establiment d´un procediment intern per tractar amb eficàcia, confidencialitat i rapidesa, els casos d’assetjament sexual.

Una persona no pot ni ha de suportar ni un dia, ni una hora, ni un minut una situació vexatòria, que ha de cessar d’immediat. Patir assetjament sexual no és cap vergonya per a la víctima, sinó que ho és per a qui la du a terme.

Si pateixes assetjament sexual, posa´t en contacte amb nosaltres: et donarem suport i et proporcionarem recursos sindicals, legals i personals per poder afrontar la situació i assolir la solució oportuna.


AFRONTAR L’ASSETJAMENT SEXUAL ÉS A LES TEVES MANS

Per rebre més informació i assessorament:

Tel. 93 481 28 74 - (servei 24 h)

Tel. 93 481 27 45 - COMFIA-CCOO

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es