Archivado en Comunicats, Ocupacio

Trasllat a la B-30 – La supèrbia del poderós

18 02 03 Resultats de l’enquesta als afectats pel trasllat, on es comprova que per a la majoria comporta l’increment del temps de desplaçament, de les despeses de transport i de menjar, cosa que significa pèrdua de qualitat de vida i de poder adquisitiu. Demanem dietes, transport i serveis. (PDF:Cat.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


LA SUPÈRBIA DEL PODERÓS(el trasllat a la B-30)


Qui hi va? Del total de les persones que es desplaçaran a Sant Cugat, el 63,9% fa horari partit, tot i que només el 14,4% de les persones que fan jornada partida tenen contracte de jornada partida, d´acord amb el seu horari laboral real. A més, de totes les persones que fan aquest tipus de jornada, només el 7,2 % cobren dietes. Un altre aspecte que cal tenir el compte és el desplaçament. Actualment, el 31,3% de les persones van a treballar a peu. A més a més, el 37,6% de les persones que fan jornada partida dinen a casa. És a dir, estem parlant d´un col·lectiu de persones que habitualment fa extensió de jornada, sovint a canvi de ben poca cosa (la majoria no cobra dietes de menjar ni de desplaçament). Per la jornada laboral que ens diuen que fan, molts d´ells segurament aconsegueixen equilibrar l´esforç que fan a l´empresa amb la seva vida familiar i social gràcies al poc temps que cal invertir en el desplaçament i gràcies a la proximitat al domicili que els permet dinar a casa. LI SEMBLA RAONABLE A L´EMPRESA EXIGIR ENCARA MÉS A CANVI DE NO RES? Què comporta per a les persones afectades aquest trasllat? Més temps de desplaçament: per al 84,2% de les persones que s´hi traslladen, aquest canvi implicarà una inversió en temps de desplaçament (respecte a la situació anterior) superior als 30 minuts. Increment de despeses de transport: per al 80,1% de les persones que s´hi traslladen, aquest canvi implicarà un increment en les despeses de transport. Increment en les despeses de menjar: per al 59.8% dels treballadors i les treballadores que aniran a Sant Cugat, aquest trasllat implicarà un increment en les despeses de menjar. Increment d´altres despeses: per al 13,4%, el trasllat implicarà un increment en altres despeses. Respecte a aquest concepte tan genèric, sovint les persones enquestades identifiquen aquest "altres" amb despeses de guarderia, de cangur, etc. En definitiva, pèrdua de qualitat de vida: menys temps per a la família i l´oci i augment de despeses relacionades amb el treball amb la conseqüent minva del poder adquisitiu. LI SEMBLA RAONABLE A L´EMPRESA EXIGIR ENCARA MÉS A CANVI DE NO RES? En aquesta situació i davant un trasllat que la major part de persones viuen com quelcom inevitable i imposat… fins al 47% dels empleats i les empleades estarien d´acord a utilitzar un transport col·lectiu des de l´actual edifici de SSCC a Sabadell fins a la B-30. Què en pensa l´empresa? Segons l´empresa, l´Alta Direcció està convençuda que el trasllat a Sant Cugat agrada. Des de CCOO pensem que -afortunadament- els empleats i les empleades del Banc estem aprenent a valorar les coses ja no des de primeres impressions (m´agrada/no m´agrada), sinó tenint en compte les repercussions que els canvis laborals impliquen en la nostra economia familiar i la nostra qualitat de vida (vida familiar, social, temps per a nosaltres, temps de descans, etc.). En aquest sentit, les conclusions de l´enquesta són clares i evidents: per a una gran majoria de les persones afectades per aquest trasllat, comportarà una pèrdua del seu poder adquisitiu i en la seva qualitat de vida. Per això, possiblement… el 79,6 de les persones que han contestat a l´enquesta que NO VOLEN ANAR A LA B30 SI NO S´ASSOLEIX UN ACORD DE DIETES/TRANSPORT. Resistència al canvi o bé resistència a la presa de pel? Manca d´ambició professional o justificada defensa de la vida personal i familiar? Que jutgi cadascú. Aquesta empresa ens exigeix constantment que entenguem les seves necessitats per arribar a no se sap on. Ben segur, sigui quin sigui el destí final, els treballadors i les treballadores estarem, com sempre, en el darrer vagó. Des de CCOO proposem (com a punt de partida per a una negociació):  El pagament de dietes a totes aquelles persones que fan jornada partida.  Posar un transport públic des de SSCC-Sabadell al nou centre corporatiu de Sant Cugat. De fet, els Ferrocarrils de la Generalitat difícilment podran absorbir l´increment de passatgers en un curt espai de temps que comportarà aquest trasllat.  Pagament d´un Plus de transport o, com a alternativa, reduir la jornada per absorbir l´increment en el temps de desplaçament.  Ja que l´edifici tindrà menjador propi, aconseguir uns preus que siguin al màxim d´econòmics.  Posar caixers automàtics i una oficina del Banc en el centre corporatiu que permeti que els empleats i les empleades puguin, com qualsevol persona, fer les gestions bancàries més habituals. De moment, la resposta de l´empresa ha estat: S´HI VA I PUNT. LI SEMBLA RAONABLE A L´EMPRESA EXIGIR ENCARA MÉS A CANVI DE NO RES? A NOSALTRES NO ENS HO SEMBLA EN ABSOLUT… i davant la persistent negativa de l´empresa d´assumir, al menys, part del cost salarial i personal que aquest trasllat implica per a les persones que hi van, des de CCOO iniciarem una campanya de recollida de signatures, per enviar-les posteriorment -amb un comunicat- al Sr. Permanyer.


Sabadell, febrer de 2003

Artículos más leídos hoy

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es