Archivado en Comunicats, Salari

Valoració del potencial i grading: dues coses molt diferents

29 07 2003 Cal informar-se amb cura de tots els processos de valoració i formació que ens afecten. No penseu que "passar de..." us eximirà de possibles conseqüències. Més aviat al contrari, en aquests moments i en aquesta empresa "qui calla, atorga". (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


VALORACIÓ DEL POTENCIAL I GRADING: DUES COSES MOLT DIFERENTS


Durant aquest mes de juliol, l’empresa està portant a terme la valoració del potencial i determinant el grading de cadascun dels seus empleats i emplea-des. El primer que cal que tots tinguem clar és que la valoració del potencial i el grading són dues coses ben diferents. La valoració del potencial mesura el grau de correspondència de les competències (co-neixements, actituds, habilitats i aptituds) de la persona per desenvolupar correctament el lloc de treball que ocupa. El grading valora de manera genèrica els resultats que aconsegueix. El grading és una valoració global; la valoració del potencial és més concreta i detalla les competències més destacables en l’actuació de la persona. Cal tenir en compte aquestes diferències per tal que tots tinguem clar que…  El grading no surt ni és fruit de la valoració de competències. Són coses independents.  Malauradament, el temps ens ha demostrat que el grading que s’atorga a cadascú té importància per a l’aplicació de mesures per part de l’em-presa, especialment pel que fa a la pèrdua de poder adquisitiu a través de congelacions o absorcions salarials. En un Grup empresarial d’aquestes dimensions, sovint la gestió de les persones es fonamenta només en nombres.  De la mateixa manera que l’empresa ens demana la nostra autovaloració de les competències, no ens permet autovalorar el nostre grading ni, davant d’una informació tan important, la contrasta amb altres persones de l’entorn de la persona valorada. Siguem actius, en la lluita pel nostre futur professional i la nostra dignitat personal Cal estar atents a tota aquella informació que l’empresa té de nosaltres: la que nosaltres li donem directament i la que rep a través d’altres fonts d’informació, especialment dels nostres caps. Cal utilitzar les mateixes eines que l’empresa fa servir, per defensar el nostre esforç i la nostra dignitat professional i personal. Cal informar-se amb cura de tots els processos de valoració i formació que ens afecten. No penseu que “passar de…” us eximirà de possibles conse-qüències. Mes aviat al contrari, en aquest moment i en aquesta empresa “qui calla, atorga”. Per tot això, des d’aquesta secció sindical us aconsellem el següent:  Dins el procés de valoració del potencial i grading, cal manifestar per escrit (a través de l’aplicació informàtica) la nostra opinió respecte a les competències i el grading valorat. En aquest sentit, el grading és una mesura tan subjectiva que no està de més que cadascú de nosaltres manifesten la nostra disconformitat amb ell (sigui quin sigui el numero que ens atorguin).  Cal llegir les instruccions (que són dins de la mateixa aplicació d’intranet per fer la valoració) i exigir que tot el procés de valoració sigui tal com l’empresa manifesta que ha de ser. Si ni tan sols exigim allò que l’empresa posa per escrit que podem exigir, què demanarem desprès?


Sabadell, 31 de juliol de 2003

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es