Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

Deducci贸 per maternitat


15 01 03 Les dones tenen dret a una deducci贸 de fins a 1.200 euros/any per fill menor de 3 anys. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail


INFORMACI脫 DE LA SECRETARIA DE LA DONA DEDUCCI脫 PER MATERNITAT

Les dones amb fills menors de 3 anys, sempre que cada fill no obtingui rendes anuals superiors a 8.000 euros (sense comptar les rendes exemptes) tenen dret a la deducci贸 per maternitat. En el cas dels fills adoptats o acollits, la deducci贸 es podr脿 aplicar durant els tres anys posteriors a la data de la inscripci贸 de l麓adopci贸 o de l聮acolliment al Registre Civil. Quan no sigui necess脿ria la inscripci贸, la deducci贸 es podr脿 practicar a partir de la data de la resoluci贸 judicial o administrativa que la declari. En cas de mort de la mare o quan ostenti la guarda i cust貌dia de forma exclusiva, el pare tindr脿 dret a la deducci贸 pendent. La deducci贸 ser脿 de fins a 1.200 euros/any per fill menor de 3 anys; es calcula proporcional-ment al nombre de mesos en qu猫 concorren els requisits anteriors, incl貌s el mes del naixement i no computant el del compliment dels 3 anys.

Hi ha dos sistemes alternatius per a beneficiar-se de la deducci贸:

a) Incloure la deducci贸 a la declaraci贸 anual de l聮IRPF o, per a les mares no obligades a declarar, en la corresponent sol路licitud de declaraci贸 r脿pida. S麓aplicar脿 per primera vegada en la declaraci贸 de renda o sol路licitud de devoluci贸 de 2003, que es presentar脿 el 2004. b) De forma anticipada. Aquest sistema permet el cobrament, cada mes en qu猫 es compleixin els requisits, de 100 euros per fill, a trav茅s de transfer猫ncia banc脿ria. Es comen莽ar脿 a cobrar a partir del 15 de febrer. A aquesta modalitat nom茅s podran accedir les dones donades d麓alta a la Seguretat Social almenys 15 dies al mes a temps complet, i per als contractes a temps parcial, ser脿 necessari haver cotitzat tot el mes, almenys el 50% de la jornada ordin脿ria. Qui desitgi acollir-se a aquest sistema de pagament anticipat ho ha de sol路licitar presentant el model 140, a les oficines de l聮Ag猫ncia Tribut脿ria, per correu, a trav茅s d麓internet o telefonant al Centre d麓Atenci贸 Telef贸nica de Gesti贸 Tribut脿ria 901 200 345. El model 140 el pots sol路licitar a la Secci贸 Sindical de CCOO de la teva empresa, a COMFIA Catalunya, a totes les oficines de l麓Ag猫ncia Tribut脿ria, als Registres Civils o b茅 a www.agenciatributaria.es Qualsevol modificaci贸 a les dades comuni-cades ha de ser declarada presentant el model 140 o telefonant al 901 200 345 en el termini de 15 dies des que es produeixi (cessament de conviv猫ncia amb un fill, baixa en el r猫gim de la Seguretat Social, etc猫tera).

 


15 de Gener 2003