Archivado en

Comunicat / 12 Juny 2007 - Sogeti

Revisió mèdica


Us recordem que el temps utilitzat per tal de fer la revisió mèdica no s’ha de recuperar.


pdf
print
pmail

Afegim els articles 14 i 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals:

Capítol III - Drets i obligacions

  • Article 14 - Dret a la protecció davant els riscos laborals.
    • 5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut al treball no haurà de recaure, sota cap circumstància, sobre els treballadors.
  • Article 22 - Vigilància de la salut.
    • 1. L’empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball.

Descarrega Comunicat 09/2007 (PDF)


Afilia't a CC.OO.!