Archivado en Comunicats

comunicat

Eleccions Municipals: perm铆s de 5 hores


Donada la possibilitat que alguna persona de la plantilla hagi de formar part d'alguna mesa electoral a les eleccions del proper diumenge, volem informar-vos del perm铆s de cinc hores (les cinc primeres del dia seg眉ent, dilluns) que recull l'Ordre TRE/92/2007, de 16 d'abril d'enguany, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.


pdf
print
pmail

Concretament, els articles que ens poden afectar s贸n:

Article 4
4.1
Als treballadors que el dia 27 de maig de 2007 no gaudeixin del descans setmanal que preveu l'article 37.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de mar莽, pel qual s'aprova el Text ref贸s de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i que acreditin la condici贸 de membres de mesa electoral o d'interventors, cal que se'ls concedeixi el perm铆s corresponent a la jornada completa del dia esmentat i, a m茅s, un perm铆s corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

4.2 Aquests permisos, de car脿cter no recuperable, han de ser retribu茂ts per l'empresa un cop justificada l'actuaci贸 com a membre de mesa o interventor.

Article 5
El perm铆s de les cinc primeres hores que estableix l'article anterior es fa extensiu a tots els treballadors i treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votaci贸 i que acreditin la seva condici贸 de membre de la mesa o interventor, en les mateixes condicions que estableix l'article esmentat.

25 de maig del 2007 - Com.33/07