Archivado en Comunicats, beneficis socials

PACTE D’IGUALTAT I CONCILIACIÓ: UN ACORD EXCELENT QUE CAL UTILITZAR-LO

Caixa Sabadell - Comunicat

Avui hem signat un pacte molt  important, promogut i liderat per la Secció Sindical de CCOO, a Caixa Sabadell. Ha estat un acord de cocció lenta, però com a contrapartida recull el bo i millor de molts pactes d’aquestes característiques signats per altres entitats financeres.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Aquest pacte significa un gran avenç en les possibilitats que tenim per compatibilitzar la nostra vida personal amb la laboral. Ara ens toca a tots, empleats i empleades fer-lo nostre, és a dir, valorar la nostra situació personal i professional i la possibilitat de millorar-la acollint-nos a aquestes mesures, sense distinció de sexe ni de responsabilitat professional. Ha arribat el moment de trencar amb els prejudicis i amb les inèrcies de tants anys.

En especial, aquest pacte:

 • Estableix el principi d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones com el marc de referència on s’han de desenvolupar les relacions laborals i també la creació de la Comissió d’Igualtat que desenvoluparà Plans d’Igualtat.
 • Amplia fins als 12 anys les mesures referides a cura de fills (recordem que la recent Llei d’Igualtat es refereix als 8 anys).
 • Estén a la totalitat de la plantilla mesures de flexibilitat horària.
 • Amplia tota una sèrie de permisos i dóna contingut al permís de fins a 10 dies incorporant casuístiques habituals com acompanyament al metge, entrevistes amb professors…
 • Compromet la Caixa a minimitzar els desplaçaments per assistència a cursos i reunions i a fomentar la finalització en horaris compatibles amb la conciliació de la vida personal.
 • Es crearan el protocols d’assetjament sexual i moral.
 • S’aplica efecte retroactiu de l’1 de gener al permís de paternitat.

Volem cridar l’atenció sobre el tema de la flexibilitat horària. Ha de quedar clar per a tota la plantilla, que quan parlem de flexibilitat horària ho fem per compatibilitzar la nostra vida personal amb la laboral i no pas per adequar aquesta a les necessitats operatives de la Caixa.

La lectura que fem d’aquest pacte des de COMFIA-CCOO és clarament positiva, i la filosofia que se’n destil·la és que s’ha de crear un marc favorable a la incorporació de la dona en funcions de responsabilitat i que s’ha de conciliar amb equilibri la vida laboral amb la personal i familiar.

Malgrat tot això, en tot procés de negociació, hi ha propostes que es queden al calaix; el que va poder ser i no ha estat:

 • reunions i formació dins l’horari laboral.
 • 1 hora de flexibilitat per tothom.
 • obertura al públic 15 minuts més tard (8.30 h) en coherència amb la mesura de flexibilitat horària.
 • 12 mesos amb reducció de jornada de fins a 2 hores sense reducció de sou, pels pares i mares de fills menors de 3 anys.
 • permís de paternitat de 4 setmanes.
 • ampliació del permís de maternitat en dues setmanes més.
 • ajut de naixement i matrimoni de 1000 euros.

Us convidem tant a fer servir aquestes mesures, com a comunicar-nos als delegats qualsevol tipus d’esbiaix en l’aplicació.

Una bona raó per afiliar-te a CCOO:

Lluitem per la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes en els centres de treball.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es