Archivado en Comunicats

RECONEIXEMENT DE L’ANTIGUITAT

Caixa Sabadell - Comunicat

CAL COMPUTAR TOTS ELS CONTRACTES A EFECTES DE PROMOCIÓ


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

El mes de febrer donàvem a conèixer la important sentència que CCOO hem guanyat a l’Audiència Nacional contra Caixa Laietana.

La importància d’aquesta sentència rau en el reconeixement del temps de permanència a efectes d’ascensos (o antiguitat), computant tots els períodes en els quals la persona ha estat contractada a l’empresa, amb indepèndència del temps trasncorregut entre contracte i contracte.

És a dir, que, amb independència de la modalitat de contracte, tot el temps treballat a l’empresa cal computar-lo com a temps de permanència. Per tant, s’han d’afegir tots els períodes no computats de contractes temporals al reconeixement de l’antiguitat, tot provocant per tant que s’escurci el període necessari per assolir un nou Nivell per permanència o bé, per devengar un nou trieni, si és el cas.

Donada la claredat de la sentència i la doctrina recent del Tribunal Suprem, i malgrat Caixa Laietana ja ha anunciat que la recorrerà davant d’aquest mateix Tribunal, ens hem adreçat a la Direcció de la nostra Caixa perquè apliqui la sentència de forma immediata a tots els companys i companyes que es trobin en aquesta situació, tot reconeixent els endarreriments que pertoquin.

Sentència Audiència Nacional de 5 de febrer de 2007

"En la demanda formulada por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE COMISIONES OBRERAS (COMFIA) frente a CAJA DE AHORROS LAYETANA sobre Conflicto Colectivo, debemos declarar y declaramos el derecho de los trabajadores de la Caja de Ahorros Layetana encuadrados en los niveles retributivos  en los que el convenio colectivo de Cajas de Ahorro ha previsto la promoción por experiencia, a que les sean computados a efectos de dicha promoción todos los períodos en los que han estado contratados mediante contrato de trabajo temporal, con independencia del lapso de tiempo que haya existido entre contrato y contrato, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración".

Sabadell a 17 d'abril de 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es