Archivado en Comunicats, beneficis socials

AMB LA CONCILIACIÓ, TOTHOM HI GUANYA

Caixa Sabadell - Comunicat

La Secció Sindical de CCOO ha demanat a la Direcció que apliqui el permís de paternitat aprovat per la nova LLEI ORGÀNICA PER A LA IGUALTAT EFECTIVA ENTRE HOMES I DONES, amb setze setmanes de retroactivitat. Aplicant-se aquesta retroactivitat, tots aquells pares que ho van ser amb anterioritat a l’aprovació de la Llei, però que encara estan dins del període contemplat per gaudir-ne, ho podran fer.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Aquesta proposta s’ha efectuat dins del procés de negociació de mesures per millorar la conciliació de la vida personal i familiar amb la laboral, que es va encetar el mes de maig de l’any passat. La intenció de la Secció Sindical de CCOO era avançar-nos a la Llei d’Igualtat però incomprensiblement, ha estat més ràpida l’Administració.

Malgrat no tenir encara un Acord signat amb la Direcció, sí que podem dir que la majoria de les nostres peticions han estat acceptades. La proposta presentada per CCOO millora substancialment la situació actual i diversos aspectes de la nova Llei d’Igualtat i avança cap a mesures reals de conciliació, com reduir l’hora de finalització de processos formatius i reunions. Tot seguit us avancem les millores més rellevants:

IGUALTAT D’OPORTUNITATS: És crearà una comissió d’igualtat d’oportunitats i es definiran Plans d’Igualtat perquè el principi d’igualtat d’oportunitats sigui el marc de referència en les relacions laborals.

ASSETJAMENT SEXUAL I MORAL: S’elaboraran protocols d’actuació i tipificació de faltes.

FLEXIBILITAT HORÀRIA: Per determinades situacions familiars, mitja hora pels empleats de la xarxa i una hora pels empleats de serveis centrals.

REDUCCIÓ DE JORNADA: S’amplia l’edat màxima dels fills per a poder-ne gaudir.

EXCEDÈNCIES:  Es garanteix el reingrés en les excedències de fins un any, per motius de caràcter solidari o finalització d’estudis. Percepció íntegre dels ajuts de formació de fills, guarderia i aportació al pla de pensions durant el primer any en les excedències per tenir cura de fills o familiars.

PERMISOS:

 • 5 dies per naixement de fill i 2 dies per naixement de nét.

 • 3 dies per defunció, accident o malaltia de familiars fins a segon grau.

 • 2 dies per trasllat de domicili habitual.

 • Un any de llicència retribuïda per part múltiple de 3 o més fills o fills amb disminució.

 • Es regula el permís de 10 dies (o 70 hores) del conveni per determinades situacions familiars.

MATERNITAT / PATERNITAT: 

 •  Es podrà gaudir el descans de maternitat a temps parcial. 
 •  L’acumulació del permís d’alletament s’incrementa proporcionalment per cada fill en part múltiple.
 • El descans de maternitat es perllonga en casos de part prematur amb hospitalització del nadó.
 • Descans de paternitat.
 • Les vacances pendents de realitzar per baixa maternal es podran traspassar a l’any següent.
 • L’ajut per naixement de fill s’incrementa de 90 fins a 500 euros.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE: S’instrumentaran mesures per facilitar la conciliació a les persones víctimes de la violència de gènere en el seu àmbit personal.

En definitiva, totes aquestes mesures responen a les necessitats personals i familiars que planteja la immensa majoria de la plantilla actual de Caixa Sabadell, més jove i amb més dones, i milloren la recent Llei d’Igualtat. Confiem en que la redacció de l’Acord no dilati més aquesta negociació extremadament llarga i poder informar-vos ben aviat de la signatura d'aquest nou pacte impulsat per CCOO.

 

Sabadell, a 10 d’abril de 2007.

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es