Archivado en Comunicats, Salut Laboral, Dones i Igualtat

“LAS” té nom de dona

Sens cap mena de dubte: la lipoatròfia semicircular (LAS) una malaltia que afecta a les dones treballadores

La malaltia deriva d'un risc laboral que afecta principalment a la salut de les dones, desconeixent-se els efectes no visibles que pot tenir sobre les embarassades i el fetus. >> Veure comunicat en PDF-maig 2007


pdf print pmail

La lipoatròfia semicircular (LAS) és una malaltia que implica una pèrdua de part de teixit adipós (greix) a la part davantera de les cuixes, afecta sobretot a les dones (en un 84 % dels casos diagnosticats) i es relaciona directament amb els llocs de treball situats en edificis d'oficines nous i moderns, així com als nous entorns de treball, segons mostren els diferents estudis realitzats fins a la data. Produeix en la majoria dels casos un alt grau de fatiga, així com sensació de pes a les cames, desapareixent els símptomes quan s'abandona el lloc de treball o l'edifici per un període de temps, per exemple en situacions de baixa per maternitat.

Es produeix en llocs on generalment s'utilitzen ordinadors i pantalles de visualització de dades, extrems que en l'actualitat, les empreses de l'àmbit de COMFIA segueixen sense avaluar ni mínimament.

La malaltia deriva d'un risc laboral que afecta principalment a la salut de les dones, desconeixent-se els efectes no visibles que pot tenir sobre les embarassades i el fetus. En les empreses del nostre sector on s'estan produint aquests casos, el 84 % dels casos corresponen a dones com és el cas de la Caixa i en Banc Sabadell (en els quatre casos diagnosticats), corresponen també a treballadores. Fins a la data les empreses han rebutjat les nostres exigències, sobre el seu reconeixement com malaltia laboral a diferència del que succeeix en altres sectors on, des del principi s'ha seguit l'experiència europea, que lliga la malaltia i el seu origen laboral, sense cap mena de dubte.

“LAS” i la salut de les treballadores protegida per la Llei d'igualtat

Serà per què és una malaltia que afecta majoritàriament a les treballadores i és per això que, les empreses minimitzen el seu impacte, incorrent en pràctiques discriminatòries?

La nova Llei d'igualtat modifica la Llei de prevenció de riscos laborals amb l'objectiu de detectar i prevenir possibles situacions en les quals els danys derivats del treball puguin aparèixer vinculats amb el sexe dels treballadors. Estem precisament en aquesta situació respecte a la “LAS”, ja que s'estableix una causalitat entre el sexe i el risc laboral, vistes les estadístiques de dones treballadores afectades.

Per donar resposta a la situació, exigim a les empreses la negociació de protocols de prevenció i actuació d'aquesta malaltia, adaptant els mecanismes necessaris per a la seva prevenció, com la introducció en les avaluacions de riscos que es fan en els centres de treball de les mesures pertinents per detectar ambients de treball adversos i evitar que es produeixin més casos.

La nova Llei d'igualtat exhorta expressament els poders públics a la integració del principi d'igualtat entre dones i homes, garantint el seu igual dret a la salut, així com a la prestació dels productes terapèutics que calguin, atenent a les necessitats diferenciades de dones i homes. A més s'exigeix una especial consideració als riscos i necessitats específics de les treballadores. És per això que des de COMFIA-CCOO exigim, a més, una intervenció eficaç dels poders públics en aquest problema, i per a això hem sol·licitat, a través de la Confederación Sindical de Comissions Obreres una entrevista amb el Ministeri de Sanitat, per sol•licitar la creació d'un Grup de Treball, en el qual estiguin presents els ministeris de Sanitat i Treball, així com els agents socials, i els tècnics competents d'ambdós ministeris, per a evitar els riscos laborals derivats del “LAS”.

COMFIA-CCOO treballa dia a dia perquè la igualtat efectiva en les empreses sigui una realitat. La igualtat també es tradueix en un respecte a la salut de les treballadores, i és per això que anem a aprofitar els mecanismes que la nova Llei d'igualtat ofereix per eradicar les pràctiques discriminatòries en les empreses, i que afecta d'una manera especial a les treballadores.

COMFIA-CCOO prestarà assessorament a tota persona que cregui estar afectada per la lipoatròfia semicircular en l'actualitat, o que en un passat hagi estat tractada pel Sistema Públic, per fer un correcte seguiment de la situació i poder col·laborar eficaçment amb l'Administració.

Maig 2007

Afília't a COMFIA-CCOO

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es