Archivado en Comunicats, Salut Laboral, Dones i Igualtat

¬ďLAS¬Ē t√© nom de dona

Sens cap mena de dubte: la lipoatròfia semicircular (LAS) una malaltia que afecta a les dones treballadores


La malaltia deriva d'un risc laboral que afecta principalment a la salut de les dones, desconeixent-se els efectes no visibles que pot tenir sobre les embarassades i el fetus. >> Veure comunicat en PDF-maig 2007


pdf
print
pmail
La lipoatròfia semicircular (LAS) és una malaltia que implica una pèrdua de part de teixit adipós (greix) a la part davantera de les cuixes, afecta sobretot a les dones (en un 84 % dels casos diagnosticats) i es relaciona directament amb els llocs de treball situats en edificis d'oficines nous i moderns, així com als nous entorns de treball, segons mostren els diferents estudis realitzats fins a la data. Produeix en la majoria dels casos un alt grau de fatiga, així com sensació de pes a les cames, desapareixent els símptomes quan s'abandona el lloc de treball o l'edifici per un període de temps, per exemple en situacions de baixa per maternitat.

Es produeix en llocs on generalment s'utilitzen ordinadors i pantalles de visualització de dades, extrems que en l'actualitat, les empreses de l'àmbit de COMFIA segueixen sense avaluar ni mínimament.

La malaltia deriva d'un risc laboral que afecta principalment a la salut de les dones, desconeixent-se els efectes no visibles que pot tenir sobre les embarassades i el fetus. En les empreses del nostre sector on s'estan produint aquests casos, el 84 % dels casos corresponen a dones com és el cas de la Caixa i en Banc Sabadell (en els quatre casos diagnosticats), corresponen també a treballadores. Fins a la data les empreses han rebutjat les nostres exigències, sobre el seu reconeixement com malaltia laboral a diferència del que succeeix en altres sectors on, des del principi s'ha seguit l'experiència europea, que lliga la malaltia i el seu origen laboral, sense cap mena de dubte.

¬ďLAS¬Ē i la salut de les treballadores protegida per la Llei d'igualtat

Serà per què és una malaltia que afecta majoritàriament a les treballadores i és per això que, les empreses minimitzen el seu impacte, incorrent en pràctiques discriminatòries?

La nova Llei d'igualtat modifica la Llei de prevenci√≥ de riscos laborals amb l'objectiu de detectar i prevenir possibles situacions en les quals els danys derivats del treball puguin apar√®ixer vinculats amb el sexe dels treballadors. Estem precisament en aquesta situaci√≥ respecte a la ¬ďLAS¬Ē, ja que s'estableix una causalitat entre el sexe i el risc laboral, vistes les estad√≠stiques de dones treballadores afectades.

Per donar resposta a la situació, exigim a les empreses la negociació de protocols de prevenció i actuació d'aquesta malaltia, adaptant els mecanismes necessaris per a la seva prevenció, com la introducció en les avaluacions de riscos que es fan en els centres de treball de les mesures pertinents per detectar ambients de treball adversos i evitar que es produeixin més casos.

La nova Llei d'igualtat exhorta expressament els poders p√ļblics a la integraci√≥ del principi d'igualtat entre dones i homes, garantint el seu igual dret a la salut, aix√≠ com a la prestaci√≥ dels productes terap√®utics que calguin, atenent a les necessitats diferenciades de dones i homes. A m√©s s'exigeix una especial consideraci√≥ als riscos i necessitats espec√≠fics de les treballadores. √Čs per aix√≤ que des de COMFIA-CCOO exigim, a m√©s, una intervenci√≥ efica√ß dels poders p√ļblics en aquest problema, i per a aix√≤ hem sol¬∑licitat, a trav√©s de la Confederaci√≥n Sindical de Comissions Obreres una entrevista amb el Ministeri de Sanitat, per sol¬ēlicitar la creaci√≥ d'un Grup de Treball, en el qual estiguin presents els ministeris de Sanitat i Treball, aix√≠ com els agents socials, i els t√®cnics competents d'ambd√≥s ministeris, per a evitar els riscos laborals derivats del ¬ďLAS¬Ē.

COMFIA-CCOO treballa dia a dia perquè la igualtat efectiva en les empreses sigui una realitat. La igualtat també es tradueix en un respecte a la salut de les treballadores, i és per això que anem a aprofitar els mecanismes que la nova Llei d'igualtat ofereix per eradicar les pràctiques discriminatòries en les empreses, i que afecta d'una manera especial a les treballadores.

COMFIA-CCOO prestar√† assessorament a tota persona que cregui estar afectada per la lipoatr√≤fia semicircular en l'actualitat, o que en un passat hagi estat tractada pel Sistema P√ļblic, per fer un correcte seguiment de la situaci√≥ i poder col¬∑laborar efica√ßment amb l'Administraci√≥.

Maig 2007

Afília't a COMFIA-CCOO