Archivado en Comunicats

Contra l'acomiadament injustificat d'un Director d'oficina i en defensa de la transparència en la gestió de l'Entitat

CCOO es manifestarà el 26 d'abril davant Caixa Penedès coincidint amb la celebració de la seva Assemblea General


Per a COMFIA-CCOO l'acomiadament, absolutament injustificat i arbitrari, d'un Director d'Oficina ha estat la gota que ha vessat el got davant un cúmul d'actuacions per part de la Direcció de CAIXA PENEDÉS que posen en evidència un estil de direcció autocràtic i poc transparent.


pdf
print
pmail
La pròpia Direcció ha reconegut, per escrit, la improcedència de l'acomiadament i ha negat al treballador els més elementals drets que el nostre ordenament jurídic i laboral confereix a qualsevol ciutadà. Per la Direcció de Caixa Penedès sembla que la Responsabilitat Social de l'Empresa, de la qual tant es vanaglorian, no és més que propaganda ja que les seves actuacions són pròpies d'una república bananera.
Els consellers de CCOO ja van denunciar en l'Assemblea General de l’any passat la manca de transparència pel que fa a molts aspectes de la gestió de l'entitat.

CCOO vam denunciar el fet que en la Comissió Executiva de CAIXA PENEDÈS, que és l'òrgan que realment dirigeix l'Entitat, no estiguin representats 3 dels 4 grups que conformen l'Assemblea General, el Consell d'Administració i la Comissió de Control. En concret falten representants de les Corporacions Locals, els Impositores i els Treballadors. Aquesta situació irregular és única dintre del conjunt de Caixes d'Estalvis, i és decisiva si tenim en compte que el Consell d'Administració només es reuneix cada 2 mesos i té delegades totes les funcions importants en la Comissió Executiva. A la pràctica significa la marginació del 70% dels qui formen part de l'Assemblea els quals estan exclosos del coneixement i presa de decisions de la gestió de la Caixa.

Aquesta situació es repeteix i accentua en el cas de les Comissions d'Inversions i Retribucions on tampoc hi ha cap membre dels grups d’impositors, corporacions locals i treballadors, sent 2 membres de la Comissió Executiva, els que junt amb President formen part simultàniament d'aquestes dues Comissions.
CCOO entenem que s'està incomplint alguna cosa més que l'esperit de la llei, motiu pel qual actuarem en conseqüència sinó es corregeix aquesta situació irregular, donant cabuda en la Comissió Executiva de Caixa Penedès a representants de tots els grups.

Aquests fets posen de manifest que la manera de dirigir aquesta caixa es basa en la prepotència, l'obscurantisme i el menyspreu tant cap als seus propis treballadors com cap a la societat representada en els seus òrgans de govern.

COMFIA-.CCOO Catalunya