Archivado en Comunicats

CARTES A LA DIRECCIÓ

Comunicat Caixa Tarragona

Adjuntem les cartes que hem tramès a la Direcció sobre diversos aspectes que afecten diàriament la nostra relació laboral i sobre els quals ens heu manifestat inquietud i preocupació.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Si algú de vosaltres considera que es troba afectat per alguna de les situacions proposades, feu-nos-ho saber i ens posarem a treballar per trobar-hi solució.


Josep Lluís Lara Fernández
Relacions Laborals

Tarragona, 11 d’abril 2007
Senyor,

Us escrivim per demanar-vos que apliqueu als empleats de Caixa Tarragona les condicions més favorables existents a les tarifes actuals de la nostra institució, tal com queda reflectit en l’apartat 1.5 de la circular 322 de data 25-01-06.

Per tant, sol•licitem que les condicions per als préstecs hipotecaris per a la compra i/o reformes de l’habitatge, que no es poden acollir al conveni, siguin a partir d’ara de l’EURIBOR més 0,30%, tal com es ve oferint últimament als nostres clients.

Esperant ser atesos en la nostra petició, restem a la vostra total disposició per tal d’aclarir-vos tots els aspectes que cregueu oportú.

Atentament,


Francesc Mauri Casas
Secretari general
Josep Lluís Lara Fernández
Relacions Laborals

Tarragona, 11 d’abril de 2007

Senyor,

La recent entrada en vigor de la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva d’homes i dones, estableix la possibilitat que el pare gaudeixi d’un permís de paternitat de 13 dies. Es dóna la circumstància que, en aquests moments, hi ha pares que per qüestions de dates no poden gaudir d’aquest permís. Per tant, sol•licitem que, tal com ja s’ha fet en altres entitats, es concedeixi l’esmentat permís amb caràcter retroactiu des de l’1 de desembre de 2006.

Atentament,


Francesc Mauri Casas
Secretari general

Josep Lluís Lara Fernández
Relacions Laborals

Tarragona, 11 d’abril de 2007
Senyor,

Segons la sentència de la Sala Social de l’Audiència Nacional de 5 de gener de 2007, en resposta al conflicte col•lectiu interposat per Comfia CCOO contra la Caixa d’Estalvis Laietana, tots els treballadors enquadrats en els nivells retributius en els quals el Conveni preveu la promoció per experiència, se’ls ha de computar a efectes de l’esmentada promoció tots els períodes en què han estat contractats amb contractes temporals.

Us sol•licitem que aquesta sentència sigui aplicada en els mateixos termes a la nostra institució.

Restem a la vostra disposició per tal d’estudiar conjuntament els casos que puguin estar afectats per aquesta circumstància.

Atentament,


Francesc Mauri Casas
Secretari general

Veure en PDF

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es