Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat, beneficis socials

comunicat

LLEI d聮IGUALTAT entre HOMES i DONES


La Llei per a la Igualtat d聮oportunitats entre homes i dones va ser PUBLICADA al B.O.E. el divendres 23 de mar莽. Per tant la seva efectivitat 茅s plena des de l聮endem脿, 24 de mar莽. Recordem els punts m茅s interessants...


pdf
print
pmail

Flexibilitat hor脿ria
(Art. 34.8 ET) Dret a adaptar la durada i la distribuci贸 de la jornada de treball per compatibilitzar vida familiar i laboral.

Lact脿ncia
(Art. 37.4) Durada del perm铆s, incrementat en casos de part m煤ltiple. Acumulaci贸 de l'hora de lact脿ncia per jornades completes.

Reducci贸 de jornada
(Art. 37.5) Ampliaci贸 de l'edat del menor a 8 anys
Jornada m铆nima a realitzar a 1/8

Vacances
(Art. 38.3) Sense p猫rdua de vacances quan coincideixin amb la suspensi贸 per maternitat, encara que hagi acabat l'any natural al qual corresponen.

Exced猫ncies
(Art. 46.2) Antiguitat m铆nima per exced猫ncia volunt脿ria d聮un any.
Temps m铆nim quatre mesos, i no superior a cinc anys

Exced猫ncia per cura de familiars i fills
(Art. 46.3) Possibilitat de gaudir-la de manera fraccionada.
Fins a dos anys per a cura de familiars, fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat.

Perm铆s de maternitat. (Suspensi贸 del contracte per maternitat)
(Art. 48.4 i 5) Suspensi贸 per al pare en cas de defunci贸 de la mare. No reducci贸 del per铆ode (16 setmanes) en cas de defunci贸 del fill. Ampliaci贸 del per铆ode per a casos de nounats que requereixin hospitalitzaci贸.

Perm铆s de paternitat (Suspensi贸 del contracte per paternitat)
(Art. 48 bis) 13 dies en els sup貌sits de naixement, adopci贸 o acolliment, ampliables en dos dies m茅s per cada fill a partir del segon.

Plans d聮igualtat
(Art. 85.1 i 2) Deure de negociar mesures adre莽ades a promoure la igualtat d聮oportunitats a les empreses.
Deure de negociar plans d聮igualtat en empreses de m茅s de 250 treballadors.