Dijous Sant

Archivado en Comunicats

comunicat

Dijous Sant


Com cada vegada que es negocia un nou Conveni, s’estén el dubte entre alguns companys i/o companyes: segueix vigent el Conveni anterior?


pdf
print
pmail

Doncs sí, el Conveni continua vigent fins que no se’n signa un altre de nou. En tots els seus articles. Continuarem percebent el mateix salari, tindrem les mateixes vacances, els mateixos permisos, la mateixa jornada o el Plus de Conveni.
I, lògicament, també gaudirem de la festa de la tarda del Dijous Sant, segons que estipula l’article 31.4 del propi Conveni, que diu així:
1. Tarda del Dijous Sant: sense perjudici de la jornada anual pactada en el present article, la tarda del Dijous Sant serà considerada com a no laborable per als empleats de les Caixes d’Estalvis.
Així, doncs, ja podeu fer els plans que us abelleixin des del dijous a les 2/4 de3 h. de la tarda (14,30), ja que l’horari de matí ha de ser el de tots els dijous hivernals.
Bones vacances (minis o no tan minis) de Setmana Santa!


2 d’abril del 2007 – com. 16/07