Archivado en Publicacions

Condicions Laborals a CAIXA SABADELL

PDF


Aquí tens les condicions de treball que t'afecten


pdf
print
pmail
fruit de l'Estatut dels Treballadors, el Conveni Col·lectiu i dels Acords aconseguits a Caixa Sabadell mitjançant la negociació sindical.

A COMFIA-CCOO estem compromesos amb tu i lluitem diàriament per defensar els teus interessos i per obtenir avantatges que beneficiïn el conjunt dels treballadors

RESUM DE CONDICIONS LABORALS I SOCIALS A CAIXA SABADELL