DOSSIER NAIXEMENT

Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

Caixa Sabadell - Comunicat

DOSSIER NAIXEMENT


Us presentem el dossier que la Secretaria de la Dona de CCOO ha elaborat amb els diferents passos per portar a terme tots els tràmits que comporta el naixement d'un fill o filla i que complementa el tríptic "Conciliació de la vida familiar i laboral", editat per la nostra secció sindical.


pdf
print
pmail

El dossier recull les gestions administratives a realitzar amb els diferents organismes per a inscriure el naixement, tramitar el permís i la prestació per maternitat i paternitat, l’alta en el centre d'assistència primària o els ajuts autonòmics i de la Hisenda Pública. També es recullen els tràmits amb Caixa Sabadell, per al permís i la prestació de maternitat o paternitat, així com la modificació de les dades familiars, etc.

Als apartats finals del dossier informem sobre les diferents modalitats de lactància i els permisos relacionats amb fills o filles prematurs o que hagin de ser hospitalitzats després del part. Al dossier també indiquem els impresos que s'ha de complimentar per a presentar-los a tots els organismes relacionats amb el naixement.

Amb aquest dossier volem contribuir a donar resposta als dubtes que sempre sorgeixen davant aquests tràmits i que afecten a les mares i pares. Una de les nostres línies bàsiques d'actuació és la d'aconseguir millores laborals que permetin la conciliació entre la vida familiar personal i la laboral. Dins d’aquest marc, la secció sindical de CCOO fa prop d’un any que està negociant un seguit de mesures per afavorir la igualtat d’oportunitats i la conciliació, i que ben aviat us podrem comunicar.

CCOO la força del sindicalisme útil.

Clica aquí per veure el DOSSIER NAIXEMENT