Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Caixa Sabadell - Comunicat

L'AUDIENCIA NACIONAL ENS DONA LA RAO


L聮AUDI脠NCIA NACIONAL RECULL QUE L聮ATRACAMENT 脡S UN RISC LABORAL La Sent猫ncia de l聮Audi猫ncia Nacional, de data 12 de mar莽, n煤mero 175/2006 estima la demanda defensada per COMFIA-CCOO i CSICA i obliga les 35 Caixes d聮Estalvis adscrites al Servei de Prevenci贸 Mancomunat, prop de 80.000 treballadors afectats, a considerar l聮atracament com un risc laboral.


pdf
print
pmail

S聮han de revisar, doncs, les avaluacions de riscos laborals efectuades a les caixes, tenint en compte la possibilitat que els treballadors pateixin actes violents. S聮ha d聮incloure en el Pla de Prevenci贸 les possibles mesures preventives o correctores que s聮hagin d聮aplicar per una protecci贸 efica莽 de la seva salut i la seva integritat. Aix铆 mateix, s聮ha d聮incloure l聮atracament entre les situacions del Pla d聮Emerg猫ncia, i impartir una formaci贸 efica莽 als treballadors referents al risc. Tot aix貌 en l聮脿mbit de la relaci贸 laboral.

 

La Sent猫ncia recull fidelment els fonaments de dret de l聮Informe em猫s per l聮Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo a requeriment de COMFIA-CCOO, i que fou aportat i defensat pels nostres advocats durant el proc茅s en qu猫, finalment, hem obtingut aquesta important sent猫ncia favorable, que encara pot ser recorreguda davant del Suprem.

 

Remarca l聮Audi猫ncia que 聯Aquellas situaciones provenientes del exterior de los bancos o cajas, que se materializan en el interior de los mismos y que pueden afectar a la integridad f铆sica o ps铆quica del trabajador, han de ser objeto de la correspondiente evaluaci贸n y valoraci贸n consecuente, a fin de adoptar las medidas m谩s adecuadas al respecto聰路

 

El presumpte conflicte entre Treball i Interior que al路legaven les entitats financeres, l聮Audi猫ncia el resol assenyalant que 聯la adopci贸n de las medidas m铆nimas obligatorias que impone el Ministerio del Interior son compatibles con otras posibles medidas suplementarias que se deriven de la aplicaci贸n de la Ley de Prevenci贸n de Riesgos Laborales聰.


Esperem que totes les empreses financeres, no solament les obligades per aquesta sent猫ncia, millorin les mesures antiviol猫ncia, i s聮erradiquin les pr脿ctiques de les que sostenien que protegint el diner en caixes fortes hi ha protecci贸 suficient per a les persones enfront de la viol猫ncia. (sembla de 聯Perogrullo聰, com diu l聮alt tribunal).

 

La Sent猫ncia, que recull la necessitat d聮avaluar les possibles seq眉eles ps铆quiques o la por a l聮atracament per part dels treballadors, 茅s aplicable, segons COMFIA-CCOO, a les situacions de viol猫ncia en altres sectors, com comer莽os, gasolineres, joieries, vigilants jurats, cosa que suposa un precedent molt important en l聮aplicaci贸 pr脿ctica del Dret Preventiu Laboral a Espanya.

 

Mar莽 de 2007