Archivado en Comunicats, Salut Laboral

L’Audiència Nacional recull que l’ATRACAMENT és un RISC LABORAL

comunicat

La Sentència de l’Audiència Nacional, de data 12 de març, número 175/2006 estima la demanda defensada per COMFIA-CCOO i CSICA i obliga a les 35 Caixes d’Estalvis adscrites al Servei de Prevenció Mancomunat, amb prop de 80.000 treballadors afectats, a considerar l’atracament com un risc laboral.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

S’han de revisar, doncs, les avaluacions de riscos laborals efectuades a les caixes, tenint en compte la possibilitat que els treballadors patim actes violents. S’ha d’incloure en el Pla de Prevenció les possibles mesures preventives o correctores que s’hagin d’aplicar per una protecció eficaç de la nostra salut i la nostra integritat. A més a més, s’ha d’incloure l’atracament entre les situacions del Pla d’Emergència, i impartir una formació eficaç als treballadors referent al risc. Tot això en l’àmbit de la relació laboral.

La Sentència recull fidelment els fonaments de dret de l’Informe emès per l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo a requeriment de COMFIA-CCOO, i que fou aportat i defensat pels nostres advocats durant el procés en què, finalment, hem obtingut aquesta important sentència favorable, que encara pot ser recorreguda davant del Suprem.

Remarca l’Audiència que “Aquellas situaciones provenientes del exterior de los bancos o cajas, que se materializan en el interior de los mismos y que pueden afectar a la integridad física o psíquica del trabajador, han de ser objeto de la correspondiente evaluación y valoración consecuente, a fin de adoptar las medidas más adecuadas al respecto”.

El presumpte conflicte entre Treball i Interior que al.legaven les entitats financeres, l’Audiència el resol assenyalant que “la adopción de las medidas mínimas obligatorias que impone el Ministerio del Interior son compatibles con otras posibles medidas suplementarias que se deriven de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

Esperem que totes les empreses financeres, no solament les obligades per aquesta sentència, millorin les mesures antiviolència, i s’eradiquin les pràctiques de les que sostenien que protegint el diner en caixes fortes hi ha protecció suficient per a les persones enfront de la violència. (sembla de “Perogrullo”, com diu l’alt tribunal).

La Sentència, que recull la necessitat d’avaluar les possibles seqüeles psíquiques o la por a l’atracament per part dels treballadors, és aplicable, segons COMFIA-CCOO, a les situacions de violència en altres sectors, com ara comerços, gasolineres, joieries, vigilants jurats, cosa que suposa un precedent molt important en l’aplicació pràctica del Dret Preventiu Laboral a Espanya.

22 de març de 2007 – com. 12/07   

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es