Archivado en

Legislació / 23 Març 2007 - Sogeti

Publicat en el B.O.E. la Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes


El dia 23 de Març va ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) la Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes. Per tant, des de el dia 24 de Març ja està vigent l'esmentada llei. Us fem arribar el text de la llei per a la vostra informació.