Archivado en Salut Laboral

L'Audiència Nacional reconeix que l'atracament és un risc laboral


La Sentència de l'Audiència Nacional estima la demanda defensada per COMFIA-CCOO i CSICA i obliga a les 35 Caixes d'Estalvis adscrites al Servei de Prevenció Mancomunat a considerar l'atracament com un risc laboral.


pdf
print
pmail
La Sent√®ncia de l'Audi√®ncia Nacional, de data 12 de mar√ß, n√ļmero 175/2006, estima la demanda defensada per COMFIA-CCOO i CSICA i obliga a les 35 Caixes d'Estalvis adscrites al Servei de Prevenci√≥ Mancomunat, prop de 80.000 treballadors afectats, a considerar l'atracament com un risc laboral.
Aix√≠ doncs, obliga a revisar l'avaluaci√≥ de riscos laborals efectuada en les caixes d'estalvis, tenint en compte la possibilitat que els treballadors sofreixin actes violents per part del p√ļblic, incloent en el Pla de Prevenci√≥, les possibles mesures preventives o correctores que h√†gin d'aplicar-se per a una protecci√≥ efica√ß de la seva salut i integritat.
Així mateix, han de contemplar l'atracament entre les situacions del Pla d'Emergència, i impartir una formació eficaç als treballadors referent al risc. Tot això en l'àmbit de la relació laboral. La Sentència recull fidelment els fonaments de dret indicats en l'Informe emès per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball a requeriment de COMFIA-CCOO, i que va ser aportat i defensat pels nostres advocats durant el procés que, finalment, hem obtingut aquesta important sentència favorable.
Aquest link et dóna accés a la sentència completa
https://www.ccoo-servicios.es/arxius/sentencia0029_2007.pdf
Assenyala l'Audi√®ncia que ¬ďaquelles situacions provinents de l'exterior dels bancs o caixes, que es materialitzen en l'interior dels mateixos i que poden afectar a la integritat f√≠sica o ps√≠quica del treballador, han de ser objecte de la corresponent avaluaci√≥ i valoraci√≥ conseq√ľent, a fi d'adoptar les mesures mes adequades referent a aix√≤¬Ē.
Aix√≠ mateix assenyala que ¬ďl'adopci√≥ de les mesures m√≠nimes obligat√≤ries que imposa el Ministeri de l'Interior, s√≥n compatibles, amb altres possibles mesures suplement√†ries que es derivin de l'aplicaci√≥ de la Llei de Prevenci√≥ de riscos Laborals¬Ē.
El presumpte conflicte entre Treball i Interior, que al·legaven les entitats financeres queda resolt pel disposat en l'article 5.2, paràgraf primer del RD 39/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció, que vincula l'adopció de les mesures més favorables a l'existència d'un resultat fiable en les avaluacions de riscos laborals. Tot això amb respecte als Principis establerts en l'article 15 de la Llei de Prevenció de riscos Laborals.
Esperem que, primerament les Caixes obligades, i despr√©s, la resta d'Empreses afectades, millorin, amb criteris t√®cnics laborals, les mesures protectores anti-viol√®ncia, acabant amb l'actual situaci√≥ d'empreses que doten de mesures addicionals de protecci√≥ a les persones a gaireb√© totes les seves oficines ( bunquer, arc detector, vigilants), enfront d'unes altres que sostenien que protegint als diners en caixes fortes hi ha protecci√≥ suficient per a les persones enfront de la viol√®ncia. (sembla de ¬ďPerogrullo¬Ē, com diu l'alt tribunal).
La Sent√®ncia, que recull la necessitat d'avaluar les possibles seq√ľeles ps√≠quiques o por a l'atracament en si dels treballadors, √©s aplicable, segons COMFIA-CC.OO., a les situacions de viol√®ncia en altres sectors com comer√ßos, gasolineres, joieries, vigilants jurats, el que suposa un precedent molt important en l'aplicaci√≥ pr√†ctica del Dret Preventiu Laboral a Espanya.