Archivado en Comunicats

Constituida la Mesa de negociació del Conveni


Avui, 8 de març ha quedat constituida la Mesa del Conveni, amb el 49% de represntació per a COMFIA-CCOO


pdf
print
pmail
Avui, 8 de març, hem constituït la Taula de Conveni, en la qual COMFIA-CCOO comptem amb un 49% de representació. Els resultats econòmics de les caixes i la imminent aprovació de la Llei d'Igualtat, configuren un entorn en el qual l’augment salarial, la promoció professional i les mesures de conciliació seran els eixos estratègics de les nostres propostes.

Els magnífics resultats econòmics d'aquests últims anys i les perspectives de negoci que les caixes han incorporat als seus plans estratègics, justifiquen que COMFIA-CCOO plantegem un conveni amb un alt contingut salarial, present i futur.

És a dir, els increments salarials s'han de referenciar a l'increment de la produc-tivitat generada per les plantilles i, per tant, per sobre de l'IPC real. Així mateix, l'increment de renda ha de ser estructural: millorar i reconèixer noves carreres professionals, més d’acord amb un acompliment de tasques de major valor afegit.

La propera aprovació de la Llei d'Igualtat comportarà la promoció de plans que, de manera transversal, implicaran l'adopció de mesures que remoguin els obstacles que impedeixen que la promoció professional es realitzi en igualtat d'oportunitats.

En aquest sentit, l'adopció de mesures complementàries de conciliació de la vida laboral i personal serà un altre dels plantejaments principals d'aquest Conveni. I, entre totes les mesures de conciliació, una: la millor manera de conciliar és anar deixant de treballar les tardes de dijous.

Amb aquests plantejaments, per a CCOO, és molt oportú que sigui un dia com avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, quan comenci la negociació del Conveni Col·lectiu