Archivado en Comunicats, Salari

Conveni Col·lectiu: s'activa la claúsula de revisió salarial


L'increment de l'IPC l'any 2006 ha estat del 2,7%


pdf
print
pmail

L'INCREMENT DE L'IPC L'ANY 2006 HA ESTAT DEL 2,7%

L'Institut Nacional d'Estadística ha fet públic l'increment definitiu de l'IPC del 2006, que s'ha situat en el 2,7%. El Conveni Col·lectiu de les Caixes d'Estalvi per als anys 2003-2006, en el que CC.OO. ha ostentat la representació majoritària, ens garantitza, amb la clàusula de revisió, que els increments salarials finals de cada any siguin iguals als reals de l'IPC.

La pujada salarial inicial per al 2006 va ser del 2%, per tant, ens correspon l'actualizació del nostre salari, amb efectes des de l'1 de gener del 2006, per la diferència entre aquell percentatge i el 2,7%. Així doncs, reberem els endarrariments corresponents a tot l'any 2006.

Tipus de interès

El préstec per a l'adquisició de la vivenda habitual i el préstec per al canvi de la vivenda habitual tindran durant el primer semestre del 2007 i amb efectes del 1 de gener, tant per a las 4 primeras anualitats como per a la cinquena, un tipus d'interès del 2,6593 % (el 70% del Euribor d'octubre, com estableix el Conveni).

El tipus d'interès del préstec per a atencions diverses, durant el 2007, serà del 3,799 %.

16 de gener de 2007