Archivado en Comunicats

AEB bloqueja el capítol salarial

Conveni de Banca

Es nega a negociar l'augment de l'actual 1/2 paga de productivitat (setembre) a una paga sencera, i s'oposa a reformar la participació en beneficis i no presenta cap proposta concreta


pdf print pmail


És impossible aproximar un acord en salaris, sense que els bancs acceptin que tenim dret a participar d'alguna manera en els més de 24.000 milions d'euros de beneficis obtinguts en el passat exercici, sense el reconeixement de l'esforç realitzat pels treballadors del sector, que ha tingut una repercussió directa en l'augment de la productivitat i sense reconèixer, per tant, que els salaris han de créixer atenent també aquestes realitats.


Si quan hi ha dificultats aquestes tenen un reflex clar en els salaris, tendint-ne a la baixa, quan es baten records de beneficis és necessari tenir una actitud acord. És la falta d'aquesta actitud d'AEB que impedeix una negociació fluïda en el capítol salarial, així s'ha posat de manifest en la reunió de la taula negociadora celebrada avui, 15 de març.


La patronal ha valorat els increments salarials sol·licitats com excessivament quantiosos, ha dit que representen pujades superiors al 30% sobre les de l'any anterior, quan no de més del 100% si s'inclou la 1/2 paga de productivitat, la qual en si mateixa ja representa un 2,74% i, sense fer cap proposta salarial, va presentar uns plantejaments o criteris menors referits a: 1. La possibilitat d'utilitzar alguns conceptes salarials per a pagament en espècie.
 2. La possibilitat de reformular a la baixa la clàusula de revisió.
 3. La possibilitat que tots els conceptes retributius no augmentin en la mateixa mida
 4. La possibilitat d'unificar en un sol import, la mitjana actual, la borsa de vacances.
 5. La possibilitat que l'ajuda alimentaria augmenti diferent de l'IPC però sense vincular-la al límit fiscalment exempt.
 6. La possibilitat de fer referència en el conveni al contracte a temps parcial, vinculant-lo al caràcter proporcional de les prestacions corresponents.

Per la nostra banda hem reclamat contra-propostes que entrin en els aspectes principals de les nostres demandes, donant igualment la nostra opinió sobre els assumptes concrets plantejats:


 1. La nostra disposició a valorar-lo, si s'establix la participació sindical en l'empresa en les matèries que poden ser objecte d'aquest pagament, no sent en cap cas obligatòries.
 2. La nostra disposició a reformular a l'alça la clàusula de revisió.
 3. La nostra disposició que alguns conceptes augmentin més que l'increment general.
 4. La nostra disposició a unificar la borsa de vacances millorant l'import mig actual.
 5. El nostre interès per situar de forma permanent l'ajuda alimentària en el límit exempt fiscalment.
 6. No ho considerem necessari perquè, a més, entenem que no totes les prestacions s'han de retallar proporcionalment.

Davant la impossibilitat de la patronal per a continuar a la tarda, no hem pogut entrar en l'apartat de jornada i horari tal com estava previst, quedant aquest per a la pròxima reunió el 20 de març, on tractarem també la carrera professional, habilitant jornada de tarda si calgués.


Afilia't a CCOO. Compromesos amb tu
Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es