Archivado en

OBSTRUCCIO ITTS

Caixa Sabadell - Comunicat

La Inspecció de treball ens comunica que ha iniciat un procediment de sanció molt greu per obstrucció contra Caixa Sabadell.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Arrel de unes visites a diverses oficines de Barcelona la Inspecció de treball va demanar a la Direcció la següent documentació referent a la contractació i al compliment de la normativa de seguretat i salut en aquestes oficines.

 

·        Llibre de visites de la Inspecció de Treball.

·        Comunicació d'obertura a l'autoritat laboral.

·        Contractes de treball del personal de cada una de les oficines visitades.

·        Últim TC1 i TC2 pagat.

·        Pla d'emergència

·        Planificació de l'activitat preventiva.

·        Avaluacions de risc en les especialitats tècnicas: Seguretat, higiene industrial, ergonomia i psicosociología aplicada ( tan inicial com, en el seu cas, las revisions de cada un dels centres visitats)

·        Integració de l'activitat preventiva en cada centre de treball.

·        Reconeixementsmèdics, amb els protocols aplicats.

·        Formació e informació en prevenció de riscos laborals.

 

 

La resposta de la Direcció de Caixa Sabadell ha sigut la negativa a donar aquesta informació ja que considera que la Inspecció de Treball de Barcelona no té les competències per conèixer-la.

 

No entenem la postura de la Direcció a no ser que li manqui la documentació sol·licitada i estigui incomplint la llei de prevenció.

 

Us recordem que ja tenim diversos temes a la inspecció de treball referent a la seguretat i salut laboral entre ells :

 

·        La insuficiència dels mitjans i funcionament del “Servició de Prevención Mancomunado de las Cajas de Ahorros”.

·        La consideració de usuaris de pantalles de visualització de dades.

·        Reconeixement de l'atracament com a risc laboral.

 

Des de la Secció de ComfiaCCOO anem fen el seguiment de les actuacions de la Inspecció de treball de les que  us  informarem puntualment.

 

Aquest dies s'han començat a fer les revisions mèdiques a SSCC, si teniu alguna queixa o observació a fer agrairem ens ho comuniqueu a la bústia de la Secció de CCOO.

Sabadell, a 13 de febrer de 2007.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es