Archivado en

OBSTRUCCIO ITTS

Caixa Sabadell - Comunicat

La Inspecció de treball ens comunica que ha iniciat un procediment de sanció molt greu per obstrucció contra Caixa Sabadell.


pdf print pmail

Arrel de unes visites a diverses oficines de Barcelona la Inspecció de treball va demanar a la Direcció la següent documentació referent a la contractació i al compliment de la normativa de seguretat i salut en aquestes oficines.

 

·        Llibre de visites de la Inspecció de Treball.

·        Comunicació d'obertura a l'autoritat laboral.

·        Contractes de treball del personal de cada una de les oficines visitades.

·        Últim TC1 i TC2 pagat.

·        Pla d'emergència

·        Planificació de l'activitat preventiva.

·        Avaluacions de risc en les especialitats tècnicas: Seguretat, higiene industrial, ergonomia i psicosociología aplicada ( tan inicial com, en el seu cas, las revisions de cada un dels centres visitats)

·        Integració de l'activitat preventiva en cada centre de treball.

·        Reconeixementsmèdics, amb els protocols aplicats.

·        Formació e informació en prevenció de riscos laborals.

 

 

La resposta de la Direcció de Caixa Sabadell ha sigut la negativa a donar aquesta informació ja que considera que la Inspecció de Treball de Barcelona no té les competències per conèixer-la.

 

No entenem la postura de la Direcció a no ser que li manqui la documentació sol·licitada i estigui incomplint la llei de prevenció.

 

Us recordem que ja tenim diversos temes a la inspecció de treball referent a la seguretat i salut laboral entre ells :

 

·        La insuficiència dels mitjans i funcionament del “Servició de Prevención Mancomunado de las Cajas de Ahorros”.

·        La consideració de usuaris de pantalles de visualització de dades.

·        Reconeixement de l'atracament com a risc laboral.

 

Des de la Secció de ComfiaCCOO anem fen el seguiment de les actuacions de la Inspecció de treball de les que  us  informarem puntualment.

 

Aquest dies s'han començat a fer les revisions mèdiques a SSCC, si teniu alguna queixa o observació a fer agrairem ens ho comuniqueu a la bústia de la Secció de CCOO.

Sabadell, a 13 de febrer de 2007.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es